SLOVA ZAKLADATELŮ NÁRODA ČESKÉHO PRAOTCE BOHEMUSE A VELEKNĚZE JEHOSHUY SVAROGA

www.historieceskehonaroda.cz/slova-zakladatelu/

SLOVA ZAKLADATELŮ NÁRODA ČESKÉHO

PRAOTEC BOHEMUS SVAROH AUM

ABSOLUTNÍ VELEKNĚZ LIDSTVA JEHOSHUA SVAROG

PRAOTEC ČECH MARTEN SVAROG ABDULLAH

BYSTROZRAKÁ JUSTICE AGAPE CÍSAŘOVNA BOHEMSKÁ