PŘELOM LETOPOČTŮ PŘED NAŠÍM LETOPOČTEM A PO NAŠEM LETOPOČTU, PROČ BYL NUTNÝ A CO SE VLASTNĚ STALO.

Co se událo na přelomu letopočtů v roce 33. n.l. při obrovském celosvětovém zemětřesení při smrti JEHOSHUY SVAROGA legendárního Ježíše Krista. Proč se říká před NAŠÍM letopočtem a po NAŠEM letopočtu? Kdo vlastně měnil letopočty a proč? ZNÁTE NAŠEHO PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM? www.historieceskehonaroda.cz/prelom-letopoctu/

©

Co se stalo v roce 33 n.l. letopočtu? 

JAK UVÁDÍ BIBLE, PŘI SMRTI LEGENDÁRNÍHO JEŽÍŠE KRISTA, vlastním jeménem JEHOSHUY SVAROGA, NASTALO OBROVSKÉ ZEMĚTŘESENÍ.
To způsobilo oddělení kontinentální Evropy 
a Anglie a Severských zemí.

Letopočet měnil celosvětově PRAOTEC BOHEMUS SVAROH AUM, patriarcha rodu BOHEMUS ČEŠČŤ, ze kterého vznikli Slované, neboť se po ZEMĚTŘESENÍM odlámaného křídového pobřeží v Evropě a Asii a Africe dramaticky změnily okraje kontinentu Evropa, Asie a Afrika a změnily se povrchy po tsunami, která vnikla až do středozemí povrchy Evropy a Afriky. 

Zachránili se pouze lidé, kteří před vlnami utekli na vysoké kopce a do hor. Asi 5 let byly nížiny neobyvatelné a všude vládl hladomor. 

Změnila se délka dne, změnil se náklon zemské osy asi o 15%, tudíž se musel změnit kalendář. 

O několik dnů neseděl, prodloužil se rok na 365 dnů z 353 - 355 židovského kalendáře. 

PLANETA ZEMĚ SE ZPOMALILA V OTÁČKÁCH TAK, ŽE DEN JE NYNÍ DELŠÍ.

Po odlámání křídové pevniny zůstaly na pobřeží Evropy velké křídové útesy, které si můžete prohlédnout na fotografiích.

Všimněte si, že angličtina používá B.C. před Kristem a A.D. Léta Páně. 

Náš jazyk český má před naším letopočtem a po našem letopočtu, protože celou událost nechal zaznamenat do nového kalendáře PRAOTEC BOHEMUS SVAROH AUM, SLOVANSKÝ PATRIARCHA

Událost se stala v den UMUČENÍ jeho 36. syna VELEKNĚZE JEHOSHUY SVAROGA, legendárního Ježíše Krista, a způsobila ji suchost pevnin výbuchem poměrně nenápadného sopouchu La Manche mezi nynější Anglií a kontinentální Evropou.

ZABRÁNIT TOMU NEŠLO.

Tím se evolučně zajistilo, že násilné starogermánské národy v Evropě zmizely z povrchu zemského a celá středozem, kde bylo budováno v Bohemii ČEŠČŤ KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH se zalilo obrovskými vlnami tsunami a zúrodnilo se a okolí se vylidnilo od násilníků. 

ZALILA SE I STVOŘITELSKÁ PYRAMIDÁLNÍ PRÁHČEŠČŤ VYSOKOU VRSTVOU ZEMINY A KAMENÍ. VYBOUCHLO NĚKOLIK SOPEK.

ČEŠČŤANÉ, kteří byli již přítomni v Bohemii při jejím zakládání se zachránili na horách, stavěli tam totiž teprve palisádové opevnění od roku 18. n.l. 

ASI 5 LET SE TAM NEMOHLO NIC DALŠÍHO DÍT.

Odvádění lidé z Izralele a Judy byli v mezitáborech v horách v Itálii a Rakousku, kam se vlna již nedostala tolik, protože se celosvětové zemětřesení s vlnou tsunami předpokládalo, lidé byli ABSOLUTNÍM BOHEM V TELEPATICKÉ NAVIGACI a posly SVAROHA AUM varováni, jenom se nevědělo kdy to přijde a jak velké bude. Sopky vybuchovaly již od roku 1 n.l., který ještě nebyl rokem jedna. V některých zemích se žádné roky do té doby, než se rozšířil nyníjší kalendář, ani nepočítaly a historie se vyprávěla bez udávání letopočtu. 

Letopočet v národech, které byly vyspělé, se měnil zpětně na den narození JEHOSHUY SVAROGA, což bylo 1.9. roku 0 n.l., protože na jeho smrt na letnice roku 33 n.l. nikdo nechtěl vzpomínat. JEHOSHUA zemřel ve svých 33 letech.

Sledujte jak povrchy planety Země BOHEMIE komunikují pravdu pravd, kterou jsme neviděli. 

Pobřeží Evropy jsou plná bílých křídových útesů jak se Evropa rozlámala.

Nyní čtěte odkaz, kde se dozvíte dalších mnoho detailů z této doby:

https://www.historieplanetyzeme.cz/prelom-letopoctu/

Obrázky si můžete prohlédnout klikem na první jako v galerii.

©