SLOVA PATRIARCHY NÁRODA PRAOTCE BOHEMUSE SVAROHA AUM

www.historieceskehonaroda.cz/praotec bohemus/

©

STRÁNKU PRO VÁS PŘIPRAVUJEME jako úryvky z knihy MODRÉ Z NEBES DÍL 1.

BYL JEDNOU JEDEN NOBLESNÍ MUŽ GERMÁNSKO - ŘÍMANSKÉ VÝCHOVY, ABSOLUTNÍ POHROBEK, ŽID RODEM. MŮJ TATÍNEK SE JMENOVAL JÁKOB MATAN Z BEERŠEVY. TATÍNKA ZAVRAŽDILI FALEŠNÍ OBCHODNÍ PŘÁTELÉ NA OBCHODNÍ CESTĚ DO ŘÍMA, KAM ODJEL I SE SVOJÍ ŽENOU, BYLO MU TEPRVE 26 LET. JEŠTĚ NAVÍC NA NĚJ JEŠTĚ PŘED JEHO SMRTÍ SVEDLI ODPOVĚDNOST ZA VRAŽDU, KTEROU NESPÁCHAL.

MAMINKA ZEMŘELA PŘED PORODEM VYČERPÁNÍM NA ZÁSTAVU SRDCE. BYLO JÍ NEDOŽITÝCH SEDMNÁCT LET.

MOJE MAMINKA SE JMENOVALA MAGDALÉNA JÁKOBA Z BEERŠEVY
JMÉNO PO SVÉM OTCI NECHTĚLA NOSIT, PROTOŽE TO BYL OPILEC, HRUBIÁN A VRAH. NOSILA JMÉNO PO SVÉM MILOVANÉM MUŽI, KTERÝ JÍ OD JEJÍHO ZLÉHO OTCE VYKOUPIL, KDYŽ JÍ BYLO PATNÁCT LET. TEDY PROŽILA V ŽIVOTĚ JENOM 15 ŠŤASTNÝCH MĚSÍCŮ. NEJDŘÍVE ŽILA 15 LET S OPILCEM, KTERÝ JÍ TÝRAL, ZAVRAŽDIL JEJÍ MAMINKU, O ČEMŽ MUSELA MLČET, A NEUSTÁLE JÍ VYHROŽOVAL ZABITÍM. POTÉ, KDY JI JEJÍ MANŽEL VYKOUPIL, BYLI SPOLU JENOM TAK KRÁTCE A JEJÍHO MUŽE LSTÍ ZLOČINNÍ A NEMILOSRDNÍ VRAZI ZAVRAŽDILI V CIZÍ ZEMI. JEJÍ OTEC SE STAL OPILCEM PO ÚRAZE, KDY BYL ČÁSTEČNĚ ZNESCHOPNĚN A NEUNESL TO.

BYLA POSLEDNÍ DÍTĚ, KTERÉ UŽ NECHTĚL, A PROTO ZAČAL MANŽELKU SUROVĚ BÍT, ABY POTRATILA, COŽ SE MU NEPOVEDLO, DÍTĚ SE PŘESTO NARODILO. TAK JI NECHAL, ALE KDYŽ BYLO 4 ROKY, TAK PROSTĚ V JEDNOM OPILECKÉM ZÁCHVATU MAMINKU ZABIL A ZAKOPAL TAJNĚ JÍ PŘED ZRAKY SVÉ DCERY, KTERÉ VYHROŽOVAL, ŽE JÍ UDĚLÁ TOTÉŽ, POKUD BY NĚCO ŘEKLA. LIDEM SDĚLIL, ŽE MU ŽENA UTEKLA A Z HOLČIČKY SI UDĚLAL SLUŽKU.

KDYŽ JSEM DOSPĚL, JEL JSEM TOHO ZLOČINNÉHO MIZERU HLEDAT, ALE MĚL ŠTĚSTÍ, ŽE UŽ BYL MRTVÝ. MĚL JSEM V ÚMYSLU ROZSEKAT HO NA MADĚRU. ODPYKÁVAL SI ALE UŽ SVŮJ TREST V ETHERU. TO JSEM SE DOZVĚDĚL, KDYŽ MI BYLO 70 LET PŘI ROZHOVORU S ABSOLUTNÍM STVOŘITELEM AUMJEHOVA, KDY JSEM SE ZMÍNIL A PTAL JSEM SE JAK TO S NÍM DOPADLO, JESTLI TAKOVÝ ZLOČINEC MŮŽE UNIKNOUT TRESTU TAM U NICH.

BYL JSEM UBEZPEČEN, ŽE NE...

...JAK JSEM JÁ POZDĚJI ZJISTITL, A TO JSEM SI DAL VELICE DŮKLADNOU PRÁCI S TÍM, PROTOŽE MAMINKA MI ZANECHALA PŘESNÉ POPISY TĚCH VRAHŮ MÉHO OTCE I JMÉNA, TA VRAŽDA BYLA PLÁNOVANÁ, PROTOŽE SE POTŘEBOVALI ZBAVIT JEDNOHO STARŠÍHO PŘÍBUZNÉHO, ABY ZDĚDILI MAJETEK, A POTŘEBOVALI NĚKOHO, NA KOHO BY VRAŽDU SVEDLI A IDEÁLNĚ ABY BYL DALEKO OD DOMOVA A NIKDO HO NEHLEDAL A NIKDO HO NEHÁJIL.

NĚJAKOU PRÁCI SE ZJIŠŤOVÁNÍM, CO SE STALO, SI DAL I MŮJ ADOPTIVNÍ OTEC LUCIUS, KTERÝ BYL VELICE VÁŽENÝ ŘÍMSKÝ OBČAN A MĚL DOBRÉ KONTAKTY. PŘIPRAVIL MI CESTU, NEŽ JSEM VYROSTL A ZAČAL JSEM TO ŘEŠIT SÁM. MŮJ ADOPTIVNÍ OTEC BYL TOTIŽ DOJATÝ PŘÍBĚHEM, KTERÝ MI MAMINKA ZANECHALA SEPSANÝ A NENECHAL TO JENOM TAK. MOJE ADOPTIVNÍ MAMINKA INGRID HO
K TOMU VELICE POVZBUZOVALA.

MŮJ TATÍNEK JÁKOB MÁTAN, ZCELA NEVĚDOMÝ O SVÉM SVATÉM NEBESKÉM PŮVODU, ŽE JE ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU, VĚDĚL POUZE O SVÉ RODOVÉ GENETICKÉ HISTORII, ŽE SE NARODIL V LINII KRÁLE DAVIDA, BYL PĚSTITEL TAMARYŠKŮ. TO JE NÁDHERNÝ STROMOVÝ KEŘ, KTERÝ KRÁSNĚ KVETE VĚTŠINOU RŮŽOVĚ. TATÍNEK BYL POMĚRNĚ ZÁMOŽNÝ, PROTOŽE SE V OBCHODU S TAMARYŠKY VYZNAL, PRODÁVAL A MNOŽIL JICH ASI 50 DRUHŮ. SPOLUPRACOVALI S NÍM JEŠTĚ DVA JEHO BRATŘI, BYL TO RODINNÝ PODNIK.

VYHLEDAL JSEM JE POTOM A SEZNÁMIL JSEM SE S NIMI, BYLI ÚPLNĚ KONSTERNOVANÍ, PROTOŽE ONI OTCE S JEHO ŽENOU HLEDALI DLOUHO A NIC O NICH PROSTĚ NEBYLI SCHOPNI ZJISTIT.

MŮJ OTEC S MOJÍ MAMINKOU BYLI TEDY POVAŽOVÁNI ZA NEZVĚSTNÉ A JEJICH MAJETEK PŘEŠEL NA BRATRY MÉHO OTCE PO DESETI LETECH.

BRATŘI MĚLI STRACH, ŽE MAJETEK BUDU CHTÍT, ALE UJISTIL JSEM JE, ŽE PO NICH NIC NECHCI, JENOM JSEM SI U NICH NAKOUPIL TAMARYŠKY DO SVÉ ZAHRADY, ABYCH MĚL NA TATÍNKA PAMÁTKU, A VZAL JSEM SI NĚKTERÉ JEHO OSOBNÍ VĚCI A MAMINČINY, KTERÉ S LÁSKOU SCHOVÁVALI.

BYLO TO OBLEČENÍ, SVITKY STARÉHO ZÁKONA A DROBNÉ VYŘEZÁVANÉ PŘEDMĚTY, KTERÝMI SI ZDOBILI STĚNY DOMU. NEJKRÁSNĚJŠÍ BYLI CHERUBÍNŠTÍ ANDĚLÉ. TI MĚ POTOM INSPIROVALI, KDYŽ JSEM SI ŠIL OBLEČENÍ NA ARCHANDĚLA GABRIELA. VYŘEZÁVAL JE MŮJ OTEC A BYLI SKUTEČNĚ SKVOSTNÍ, TAKŽE DŘEVOŘEZBU JSME MĚLI JAKO TALENT V D.N.A.

VRÁTÍM SE K SITUACI, CO SE STALO V ŘÍMĚ.

TAMARYŠKY VELICE DOBŘE ROSTLY V OBLASTI BEERŠEVY, KDE JE HODNĚ SUCHO, MOC TAM NEPRŠÍ. TAMARYŠKY TATÍNEK NEJEN PĚSTOVAL, ALE I DOVÁŽEL A PROTO SE ČILE ZAJÍMAL O OBCHODY V ZAHRANIČÍ.

V ŘÍMĚ BYLY VELICE OBLÍBENÉ OKRASNÉ ZAHRADY, TAKŽE ZAREAGOVAL NA NABÍDKU DODAT VĚTŠÍ MNOŽSTVÍ TAMARYŠKŮ DO ŘÍMA SVÝM NOVÝM OBCHODNÍM PŘÁTELŮM, KTEŘÍ OD NĚJ NAKOUPIL VĚTŠÍ ZAKÁZKU A POZVALI HO DO ŘÍMA, ABY SI UDĚLALI SE ŽENOU TAKOVOU POZDNÍ SVATEBNÍ CESTU, A JEŠTĚ MU NABÍDLI, ŽE VŠECHNO PLATÍ A ŽE BUDE JEJICH HOSTEM.

PROTO ODJELI OBA, TATÍNEK I MAMINKA. PŮVODNĚ TI ZLOČINCI PLÁNOVALI ZAVRAŽDIT I MOJÍ MAMINKU, ALE TATÍNEK JI S SEBOU NA JEDNÁNÍ NA POSLEDNÍ CHVÍLI NEVZAL A ONI SE POTOM ROZHODLI SI JÍ NECHAT JAKO PASÁCI, PROTOŽE VŮBEC NEROZUMĚLA JEJICH ŘEČI A PROSTĚ JE NAPADLO SI JII ZOTROČIT. UBYTOVALI JE TOTIŽ V ŘÍMĚ ONI U SEBE V DOMĚ A ONA NA MANŽELA ČEKALA, JELIKOŽ JÍ ZROVNA BYLO NEVOLNO. TO MNĚ I JÍ ZACHRÁNILO ŽIVOT. MAMINCE JENOM NA CHVILKU.

KDYŽ SE DOBŘE ZAMYSLÍTE NAD PŘÍBĚHEM MÉHO TATÍNKA, UVĚDOMÍTE SI, KDO VÍTE JAK FUNGUJE MATRIX, ŽE ŽIL KARMICKÝ PŘÍBĚH. PŘELOMOVÝ.

MATRIXOVÉ ENERGIE UMOŽŇUJÍ POUZE TAKOVÉ DRSNÉ PŘÍBĚHY, ABY SE DUCH V TĚLE NEBO I PO SMRTI SPRÁVNĚ PRO SVOJÍ ROLI VYŠKOLIL.

TATÍNEK JÁKOB MATAN POCHÁZEL Z BEERŠEVY, COŽ JE MĚSTO, KTERÉ MÁ VÝZNAMNOU BIBLICKOU

HISTORII. JE SPOJEN S PATRIARCHOU ABRAHAMEM
(1, MOJŽÍŠOVA 21:31, 22:19), POZDĚJI

PŘEJMENOVANÝ NA IZRAEL ZDE OBĚTOVAL SVÉMU BOHU JÁKOB (1. MOJŽÍŠOVA 46: 1 - 5), KRÁL JEHOŠAFAT ZDE ZAPOČAL VÝZNAMNÉ REFORMY NÁBOŽENSKÉHO ŽIVOTA IZRAELE (2. PARALIPOMENON 19:4) A JE TO KŘIŽOVATKA CEST.

NAVÍC SE MŮJ TATÍNEK JMENOVAL JÁKOB (IZRAEL).

JEHO ŽIVOT VYJADŘOVAL PŘESNĚ V MALÉM TO, JAK SE OSTATNÍ NÁRODY CHOVALI K ŽIDŮM ODJAKŽIVA.

ŽIL KRUTOU A BEZOHLEDNOU ZRADU FALEŠNÝCH PŘÁTEL A SVEDENÍ VINY ZA NĚCO, CO NESPÁCHAL. A NEMĚL VOLBU ÚLEVY, MĚL STIGMA.

©

©

JAK JSEM SE NARODIL JAKO ABSOLUTNÍ POHROBEK

POSLECHNĚTE SI, JAK ZEMŘEL MŮJ TATÍNEK A SROVNEJTE TO POTOM S POPRAVOU JEHOSUY (JEŽÍŠE), KTERÝ ŽIL TAKÉ KARMICKÝ PŘÍBĚH, ALE UŽ S OTOČENÍM ZEMSKÉHO KOLOBĚHU. I BYL VÝZNAMNÝ KARMICKÝ PŘEVADĚČ.

MOHU VÁS UJISTIT, ŽE NAŠE PŘÍBĚHY ŽIVOTNÍ BYLY OBZVLÁŠTĚ KRUTÉ NA CITOVÉ RÁNY, KTERÉ BYLY NEČEKANÉ A BYLA TO OBROVSKÁ POCITOVÁ HOUPAČKA.

MÉHO OTCE ZAVEDLI FALEŠNÍ PŘÁTELÉ DO VELKÉHO DOMU A SEZNÁMILI HO S OTCEM JEDNOHO Z NICH. BYLA TO GERMÁNSKÁ RODINA. NAJEDNOU JEDEN Z NICH POVSTAL, VYTÁHL MEČ A SVÉMU OTCI SDĚLIL, ŽE HO PŘIŠLI ZABÍT, PROTOŽE MU NECHTĚL PŘIPSAT MAJETEK, A ŽE TADY PŘED NÍM JE JEHO VRAH. OZNAČILI ZA VRAHA DOPŘEDU MÉHO TATÍNKA, KTERÝ BYL ÚPLNĚ V ŠOKU, A ONEN MUŽ PROKLÁL SVÉMU VLASTNÍMU OTCI, TEN VRAH, SRDCE NOŽEM. JEHO OTEC HO CHTĚL TOTIŽ VYDĚDIT, PROTOŽE TO BYL POVALEČ A JEHO OTEC BYL VELICE ZÁMOŽNÝ.

POTOM TATÍNKA MÉHO SVÁZALI A DALI MU VYBRAT JAK CHCE ZEMŘÍT, ŽE MÁ VOLBU. ŘEKLI MU, ŽE KDYŽ SE NECHÁ UKOPAT K SMRTI, ŽE NECHAJÍ JEHO ŽENU ŽÍT. KDYŽ SE NECHÁ PODŘÍZNOUT, ŽE JEHO ŽENU BRUTÁLNĚ ZAVRAŽDÍ TAKÉ. MŮJ OTEC OKAMŽITĚ VOLIL, ABY HO UKOPALI, ABY MAMINKU A MĚ CHRÁNIL.

ŽE JE TĚHOTNÁ, TO VĚDĚLI, ŘÍKALI JIM TO JAKO RADOSTNOU ZPRÁVU. TAKŽE HO NEMILOSRDNĚ UKOPALI K SMRTI. POSLEDNÍ RÁNU DO OBLIČEJE MU ZASADIL TEN VRAH. ZAVOLALI POTOM SOUSEDY A ŘEKLI VŠEM, ŽE CHYTILI ZLODĚJE, U KTERÉHO NAŠLI HROMADU CENNOSTÍ, KTERÉ PŘIŠEL KRÁST DO DOMU A ŽE PŘITOM ZAVRAŽDIL MAJITELE. ŘEKLI JIM, ŽE HO POPRAVILI NA MÍSTĚ, PROTOŽE JE ÚDAJNĚ TAKÉ OHROŽOVAL.

JEHO ZABITÍ TRVALO ASI HODINU, BYL TOTIŽ POMĚRNĚ ODOLNÝ A NEŠLO JIM TO, JAK BY SI PŘEDSTAVOVALI. PAK SE U TOHO UŽ HÁDALI, JELIKOŽ NĚKTEŘÍ Z NICH SE NA TOM PO CHVÍLI JIŽ NECHTĚLI PODÍLET, JAK TO BYLO BRUTÁLNÍ, ALE TEN, CO TO ORGANIZOVAL, TRVAL NA PŘESNÉM PROVEDENÍ NA ČEM SE DOMLUVILI. UŽ PRVNÍ KOPANCE BY STEJNĚ TATÍNEK NEPŘEŽIL, MĚL ČETNÁ VNITŘNÍ ZRANĚNÍ. MY JSME SI POTOM DĚLALI PŘESNOU ANALÝZU SITUACE V ETHERU, KDYŽ JSEM PŘIŠEL NA NEBESA, PROTOŽE SE JIM STÁLE JEŠTĚ VYMĚŘOVAL TREST ZA JEJICH ZLOČIN, KTERÝ SE NA ZEMI NEDOKONČIL. UČIL JSEM SE NA TOM JAK FUNGUJÍ BOŽÍ MLÝNY, BYL TO MODELOVÝ PŘÍKLAD, JELIKOŽ KDYŽ JSEM VYSTOUPAL NAHORU, UŽ JSEM DÁVNO VĚDĚL, CO TAM BUDU DĚLAT.

MŮJ OTEC JE TOTIŽ SAMOTNÝ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL TOHOTO MATRIXU. JELIKOŽ ZEMŘEL TAKTO KRUTĚ NEČEKANĚ, TAK SE V ETHERU DLOUHO VZPAMATOVÁVAL, NEMĚL TAM JEŠTĚ ŽÁDNÁ ZAŘÍZENÍ NA ODSTRESOVÁNÍ OBĚTÍ ZLOČINŮ A TUDÍŽ MU TO TRVALO DALŠÍCH 62 LET, NEŽ SE SE MNOU MOHL TELEPATICKY SPOJIT...

CO SI MŮJ TATÍNEK ZAŽIL PŘED SVOJÍ SMRTÍ, TO MUSELO BÝT STRAŠNÉ, NEJENOM TA BOLEST TĚLA, ALE TEN CITOVÝ TRAUMATICKÝ ŠOK. JÁ JSEM CELOU TU VĚC DŮKLADNĚ VYŠETŘOVAL, VŠECHNY TY VRAHY JSEM CHYTIL A VYSLÝCHAL JSEM JE TAK DLOUHO INTENZÍVNĚ, NEŽ SE VŠICHNI PŘIZNALI A JEJICH VÝPOVĚDI BYLY TOTOŽNÉ, ABYCH SE DOPÁTRAL PRAVDY. OSOBNĚ JSEM JE POTÉ POPRAVIL. DOSTAL JSEM K TOMU PŘÍMÉ POVOLENÍ OD GAIA JULIA CAESARA, KTERÉ MI MŮJ ADOPTIVNÍ TATÍNEK JEŠTĚ PŘED SMRTÍ VYJEDNAL. DOSTAL TO DAREM ZA SVÉ VĚRNÉ SLUŽBY.

POŽÁDAL JSEM TENKRÁT I O POMOC I VOJÁKY Z ŘÍMSKÉ LEGIE, JELIKOŽ JSME NAHLÁSILI, ŽE MEZI NIMI V OBLASTI BĚHAJÍ VRAZI, CO SE ORGANIZUJÍ HROMADNĚ JAKO PŘESILA NA NEVINNÉ OBĚTI A JAKO FALEŠNÍ SVĚDKOVÉ.

CEASAR SE VELICE ŽIVĚ ZAJÍMAL O MŮJ PŘÍPAD A DÍKY TOMU JSEM MĚL POTOM I VŠUDE OTEVŘENÉ DVEŘE, JELIKOŽ CAESAR ZÍSKAL POZDĚJI VLÁDU NAD CELÝM ŘÍMSKÝM STÁTEM A MĚL JSEM K NĚMU PŘÍSTUP JAKO ADOPTIVNÍ SYN LUCIUSE, KTERÉHO JEHO OBLÍBENÝ PŘÍTEL SENÁTOR S LÁSKOU VYCHOVAL. BYLA TO SICE TURBULENTNÍ DOBA, KDY SE V ŘÍMĚ TAK NĚJAK PRALI O POZICE, ALE JÁ JSEM V TOM VŠEM PROPLOUVAL DOCELA HLADCE, JELIKOŽ JSEM ZAČAL OBCHODOVAT SE ZBOŽÍM, KTERÉ VŠECHNY BOHATÉ ZAJÍMALO.

ŘÍMANÉ MĚLI JEDEN PROBLÉM, NEMĚLI JEDNOTNÉ NÁBOŽENSTVÍ A TO JE OSLABOVALO A ZRAZOVALI SE NAVZÁJEM, NEBYLI JEDNOTNÍ. TO POZOROVAL I MŮJ ADOPTIVNÍ OTEC LUCIUS A BYL Z TOHO VELICE SMUTNÝ. NAŠTĚSTÍ SE NEJVĚTŠÍCH BOJŮ O TRŮN A POSTAVENÍ V ŘÍMSKÉ VLÁDĚ UŽ NEDOŽIL. NEBYLO TO NIC NA JEHO JEMNOU POVAHU.

JÁ JSEM TO NEŘEŠIL, SLEDOVAL JSEM TO ZPOVZDÁLÍ A ANI SI NIC MOC Z TOHO NEPAMATUJI. SNAŽIL JSEM SE
S KAŽDÝM VYJÍT A NAUČIT SE PŘESNĚ TO, CO JSEM POTŘEBOVAL, ABYCH Z TÉ OBLASTI ČASEM ODEŠEL CO NEJVÍCE MAJETNÝ A ZALOŽIL SI VLASTNÍ KRÁLOVSTVÍ. NEHODLAL JSEM SE S NIMI ZABÝVAT A BÁT SE NEUSTÁLE O ŽIVOT.

BYLO TO TÍM, ŽE JSEM K NIM NEPŘIROSTL, JÁ JSEM SE CÍTIL BÝTI ŽIDEM, AČKOLI JSEM JE VLASTNĚ NEZNAL, ALE POUTALO MĚ POUTO K MÝM RODIČŮM I ADOPTIVNÍM RODIČŮM, U MĚ TO BYLA VŠECHNO CITOVÁ ZÁLEŽITOST, CHTĚL JSEM JIM OBĚMA PÁRŮM PODĚKOVAT ZA MŮJ ŽIVOT TÍM, ŽE SI DOKÁŽI ŽÍT PO SVÉM PODLE MÝCH PŘEDSTAV - V NIRVÁNĚ VZTAHŮ. BYLA TO DOBA ZRÁDCŮ.

MAJETEK TOHO VRAHA JSEM POTOM DOSTAL PŘIPSANÝ A ŽE BYL HODNĚ VELIKÝ. ROZSÁHLÉ PANSTVÍ A BYLA K NĚMU OBCHODNÍ SÍŤ SE ZAHRADNÍ ARCHITEKTUROU, COŽ BYLO V TÉ DOBĚ VELICE POPULÁRNÍ. TEN ZLOSYN NEMĚL PŘÍMOU RODINU, MĚL JENOM SLUŽEBNICTVO A TY SVOJE KUMPÁNY, MĚL TOTIŽ TĚŽKOU SEXUÁLNÍ ÚCHYLKU, BYL TO DEVIANT. V JEHO DOMĚ SE NAŠLO NĚKOLIK TÝRANÝCH ŽEN A DĚTÍ, KTERÉ JSME TAK OSVOBODILI. PROTO HO OTEC ODMÍTAL TAKÉ, ALE HLAVNĚ PROTO, ŽE NEPRACOVAL A MYSLEL SI, ŽE BUDE DOSTÁVAT OD OTCE PENÍZE NA SVOJE VÝSTŘELKY.

TO PANSTVÍ NEBYLO DALEKO OD NAŠEHO DOMU A PROTO TO TAKÉ NEBYLO OBTÍŽNÉ PRO MÉHO ADOPTIVNÍHO OTCE TAK SLOŽITÉ ZJISTIT, KDYŽ SI DAL PŘELOŽIT ZPRÁVU, KTEROU HEBREJSKY ZAPSALA MAMINKA. BYLA TAM I JMÉNA, JELIKOŽ ONI BYLI POMĚRNĚ NEOPATRNÍ. NENAPADLO JE, ŽE TO MAMINKA TAK DŮKLADNĚ SEPÍŠE, NĚKOLIK Z NICH JÍ TOTIŽ SAMI ZNEUŽÍVALI K PROSTITUCI A VĚDĚLI JAK NA TOM JE. ONI JÍ TOTIŽ ŘEKLI, ŽE JEJÍ MUŽ ZAVRAŽDIL A ŽE ABY TO ODČINILA, TAK JIM MUSÍ JAKO PROSTITUTKA SLOUŽIT A PÁSLI JÍ. NEMĚLA ÚNIK.

NECHALI JÍ NA ULICI, ALE MUSELA CHODIT V DOMLUVENOU DOBU ZA NIMI A DÁVALI JÍ TROCHU PENĚZ, ABY SE NAJEDLA A NECHÁVALI JÍ PO SEXUÁLNÍM ZNEUŽITÍ VYSPAT U NICH. BYLA TO JEDINÁ MOŽNOST, JAK SE VYSPALA NA LŮŽKU, PROTOŽE KDYŽ NEMĚLA ZROVNA ZVRHLÉHO KUNŠAFTA, MUSELA SPÁT VENKU.

BYLY TO SICE LETNÍ MĚSÍCE, JELIKOŽ DO ŘÍMA ODJELI
S OTCEM V DUBNU, ALE BYLO TO STRAŠNÉ. ŘÍKALI JÍ, ŽE JÍ TÍM POMÁHAJÍ, ŽE TO JINAK NEJDE UDĚLAT, AČKOLI JE NA KOLENOU PROSILA, ABY JÍ DALI NA CESTU DOMŮ. MĚLA DOMA MAJETEK, RODINU A NEMOHLA JIM DÁT VĚDĚT. NEVĚŘILA, ŽE BY JEJÍ MUŽ VRAŽDIL SAMOZŘEJMĚ, ALE NEMOHLA S TÍM NIC DĚLAT, PROTOŽE SE ANI NIKDE NEDOMLUVILA.

TAKŽE MAMINKA ZŮSTALA BEZ PROSTŘEDKŮ V JEDNOM OBLEČENÍ A TĚHOTNÁ VE 3. MĚSÍCI A PONECHÁNA ÚPLNĚ BEZMOCNÁ K ŽEBRÁNÍ A K TĚHOTENSKÉ PROSTITUCI, KTEROU MĚLI TI HRUBIÁNŠTÍ A NEMILOSRDNÍ MUŽI RÁDI, ABY SI NEMUSELI DÁVAT POZOR NA POTOMKA. ŽE JSEM BYL UVNITŘ JEJÍHO ZNEUŽÍVANÉHO TĚLA A TRPĚL JSEM BEZPRÁVÍM, JELIKOŽ MOJE MAMINKA BYLA NEZNABOŽSKY VILNĚ A HRUBĚ MUČENA ZNÁSILŇOVÁNÍM A BEZNADĚJÍ NA ZMĚNU A TAKÉ TÍM VELICE STRÁDALA, TAK TO NIKDO Z NICH NEŘEŠIL. ABY NEUTEKLA, VYHROŽOVALI JÍ, ŽE JÍ NA ÚTĚKU BRUTÁLNĚ ZAVRAŽDÍ, ŽE JIM PRÝ DLUŽÍ ZA UBYTOVÁNÍ. TEDY BYLO JÍ JASNÉ, ŽE JEJÍ MUŽ SKONČIL NĚJAK TAKTO.

KDYŽ SE PŘIBLÍŽILA DOBA PORODU, ODEŠLA DO SIROTČINCE PORODIT. DOSTALA TOTIŽ PŘÍKAZ ZBAVIT SE PARCHANTA A IHNED PO ŠESTINEDĚLÍ SE NAHLÁSIT U NICH ZPÁTKY. TAM BĚHEM PÁR DNŮ VŠECHNO SEPSALA, ŠETŘILA SI TOTIŽ NA TO, ABY SI MOHLA NAKOUPIT NA TO VĚCI A PSALA AŽ DO DOBY, KDY VYDECHLA NAPOSLEDY. DOPIS KONČÍ SLOVY:" JSEM VYČERPANÁ, MODLÍM SE
K BOHU, ABY MOJE DĚŤÁTKO ZACHRÁNIL A DAL DO

DOBRÝCH RUKOU." A PODEPSALA SE .

KDYŽ JÍ UVIDĚLI MOJI ADOPTIVNÍ RODIČE, KTEŘÍ PRAVIDELNĚ DO SIROTČINCE CHODILI A SIROTČINCI DÁVALI PENÍZE, TAK BYL JEŠTĚ MOKRÝ INKOUST A ONA BYLA MRTVÁ. ZACHRÁNIL MĚ RYCHLÝ ZÁKROK, KDY JÍ ROZŘÍZLI BŘICHO A VYNDALI MĚ VEN ŽIVÉHO.

MĚ VZALA DO NÁRUČE INGRID A UŽ MĚ NEPUSTILA. KDYŽ OHLEDÁVALI MAMINČINO TĚLO, ZJISTILI, ŽE MĚLA NA SOBĚ OBROVSKÉ MNOŽSTVÍ STARÝCH ZHOJENÝCH RAN PO MUČENÍ BITÍM, JEJÍ TĚLO BYLO ZJIZVENÉ. TO BYLY RÁNY Z DĚTSTVÍ. PO TĚLE MĚLA VELKÉ MNOŽSTVÍ MODŘIN, HLAVNĚ NA ZÁDECH, ALE JELIKOŽ BYLA VYHUBLÁ, MOHLA BÝT I OTLAČENÁ, JAK SPALA NĚKDE NA ZEMI, NICMÉNĚ TO VYPADALO, ŽE JÍ I BILI.

MOJI ADOPTIVNÍ RODIČE Z TOHO BYLI ÚPLNĚ V ŠOKU, KDYŽ SI UVĚDOMILI, JAK MUSELA PŘED SVOJÍ SMRTÍ TRPĚT. NECHÁPALI, ŽE DÍTĚ VŮBEC DONOSILA, ŽE NEPOTRATILA. MUSELA MÍT OBROVSKOU LÁSKU KE SVÉMU MUŽI I
K DÍTĚTI, TO BYLO Z DOPISU POZNAT, ŽE SE NEUSTÁLE MODLILA K BOHU, ABY JEJÍ DĚŤÁTKO OPATROVAL.

VZALI DÍTĚ A DOPIS A ODEŠLI DO SVÉHO DOMU A CELOU CESTU PLAKALI, JAK MI VYPRÁVĚLI. MAMINKA MOJE BYLA HUBENÁ, ŠPINAVÁ A STRAŠLIVĚ BYLO V JEJÍ TVÁŘI VIDĚT STRÁDÁNÍ A VEDLE NÍ BYL STOH RŮZNÝCH PAPYRŮ, KTERÉ SI NAKOUPILA ZA PENÍZE, CO JAKO TĚHOTNÁ VYŽEBRALA. NEMĚLA U SEBE ANI JÍDLO, ANI PENÍZE, PROSTĚ JENOM TY PAPYRY A INKOUST A PERA MĚLA DVĚ. PAPÍRŮ BYLO JICH JEŠTĚ HODNĚ NEPOPSANÝCH, ALE TO UŽ NESTIHLA. VŠECHNY JSEM JE POTOM DOSTAL, KDYŽ JSEM BYL VELKÝ. BREČEL JSEM POTOM NĚKOLIK MĚSÍCŮ

A VZTEKAL JSEM SE A IHNED JSEM SE JAL ČINIT OPATŘENÍ PROTI VRAHŮM MÝCH RODIČŮ.

MOJI ADOPTIVNÍ RODIČE MI TO ŘEKLI, KDYŽ MI BYLO UŽ 20, BYLO TO TĚSNĚ PŘED JEJICH SMRTÍ. MĚL JSEM TOTIŽ TAK PRUDKOU POVAHU, ŽE SE BÁLI, ABYCH NEUDĚLAL NĚJAKOU HLOUPOST. LUCIUS UŽ TOTIŽ VĚDĚL, KDO JSOU TI VRAZI. PŘEDAL MI K TOMU VŠECHNO. MUSEL JSEM MU U TOHO PŘÍSAHAT, ŽE CELOU AKCI PROVEDU VELICE ROZVÁŽNĚ.

V DOSPĚLOSTI JSEM TEDY PO ROZSÁHLÉ A PEČLIVÉ DETEKTIVNÍ PRÁCI VYKONAL NA VINÍCÍCH SMRTI MÝCH RODIČŮ DŮKLADNOU KREVNÍ MSTU.

PŘÍSAHÁM, ŽE KREVNÍ MSTU Z ETHERU BYCH VYKONAL NA KAŽDÉM, KDO BY SE POSMÍVAL MÉMU NÁROČNÉMU ŽIVOTNÍMU PŘÍBĚHU ČI ŽIVOTNÍMU PŘÍBĚHU MÉHO SYNA JEŽÍŠE.

©

DĚTSTVÍ SVAROHA AUM

MOJE ADOPTIVNÍ MAMINKA BYLA ŽENA GERMÁNSKÉHO PŮVODU SE JMÉNEM INGRID A JEJÍ MUŽ BYL VELEVÁŽENÝ ŘÍMAN ČERNÉ PLETI, VOJÁK A DŮSTOJNÍK ŘÍMSKÝCH LEGIÍ, POZDĚJI SENÁTOR LUCIUS IUVENTINUS AFRICANUS, KTEŘÍ MĚ VYCHOVALI JAKO JEDINÁČKA, DALI MI VEŠKERÉ VZDĚLÁNÍ A MAJETEK A TÍM I MOC.

MOJE ADOPTIVNÍ MAMINKA BYLA NÁDHERNÝCH VLASTNOSTÍ. NĚŽNÁ, VELMI POŘÁDNÁ A VELICE NOBLESNÍ DÁMA. NEMĚLA VLASTNÍ DĚTI A NIKDY NA TO NEPŘIŠLI PROČ. MĚL JSEM POCIT, ŽE TO BYLO PROTO, ABY MĚLA MĚ. VŠECHNO JSEM JÍ VYNAHRADIL. VEŠKEROU SVOJI LÁSKU DALA MNĚ A JÁ ZASE JÍ. ABSOLUTNĚ JSEM JÍ MILOVAL PRO JEJÍ STAROSTLIVOST A BÁL JSEM SE JÍ ZKLAMAT
V ČEMKOLI, CO JSEM DĚLAL. BYLO JÍ UŽ HODNĚ ROKŮ, KDYŽ SI MĚ VZALI. BYLO JÍ 68 LET. A PŘES TO SE NEUSTÁLE MODLILA, ABY MOHLA ŽÍT TAK DLOUHO, ABY MI DALA VEŠKERÉ ZÁZEMÍ A POSTAVILA MĚ SILNÉHO A MOUDRÉHO DO ŽIVOTA.

MĚLA DOMA V ZAHRADĚ TAKOVÝ OLTÁŘ, KDE SI VYSTAVĚLA ZNÁZORNĚNÍ SVÉHO BOHA MARTA A PŘINÁŠELA MU OBĚTINY Z JÍDLA, KTERÉ SI BRAL HMYZ A PTÁCI. NECHÁVALA TAM JÍDLO TAK DLOUHO JAK BYLO POTŘEBA.

CHODIL JSEM S NÍ A VYPTÁVAL JSEM SE JÍ NA MARTA, KDO TO JE, A ONA ŘÍKALA, ŽE JE TO BŮH Z JINÉHO SVĚTA, NEŽ JSME MY, A ŽE ŽIVOT ZDE UMOŽŇUJE SVÝMI RADAMI.

VYPRÁVĚLA MI PŘÍBĚHY O RŮZNÝCH BOZÍCH Z MINULOSTI. MOC SE MI NELÍBILY, PROTOŽE SI RŮZNĚ UBLIŽOVALI. NICMÉNĚ MĚ TO BAVILO. SICE JSEM TOMU ÚPLNĚ NEROZUMĚL, ALE CTIL JSEM JEJÍ MYŠLENÍ, PROTOŽE TO BYLA NEOBYČEJNĚ MILÁ ŽENA, KTEROU JSEM MILOVAL ZVYK DÁVAT JÍDLO DO ZAHRADY HMYZU A PTÁKŮM JSEM SI PO CELÝ ŽIVOT ZACHOVAL.

POZOROVALI JSME JE SPOLU. ZNAL JSEM DÍKY VŠECHNY MOŽNÉ BROUKY I PTÁKY JMÉNEM A ROZEZNÁVAL JSEM PTÁKY I PODLE HLASU, PROTOŽE MOJE ADOPTIVNÍ MAMINKA INGRID JE MILOVALA A VELICE ČASTO JE POZOROVALA.

MĚLI JSME OBROVSKOU ZAHRADU, KTEROU SI I TÉMĚŘ SAMA UDRŽOVALA. JEJÍ MUŽ LUCIUS JÍ NOSIL JAKO DÁRKY RŮZNÉ KEŘE A KVĚTINY, ZE KTERÝCH SE POTOM VELICE RADOVALA. V ZAHRADĚ JSME MĚLI FONTÁNU A U NÍ VELIKOU SOCHU VENUŠE. DO TÉ FONTÁNY PRÁVĚ PŘILÉTALI PTÁCI A CACHTALI SE TAM.

MĚLI JSME OVOCNÉ STROMY A KEŘE JAKO KDOULE, SLADKÁ JABLÍČKA MELIMALA, HRUŠKY, JEŘÁBY A MIŠPULE, ČERNÉ VIŠNĚ A RŮZNÉ SLIVONĚ, MORUŠE, HROZNY, OSTRUŽINÍKY A CITRUSY.

MAMINKA MĚLA TAKÉ MYRTOVNÍKY A VAVŘÍNY, KTERÉ NÁDHERNĚ VONĚLY. JEJICH LISTY ZPRACOVÁVALA A NECHÁVALA SI Z NICH VYROBIT PARFÉM DO DOMU.

MŮJ ADOPTIVNÍ TATÍNEK LUCIUS SI PĚSTOVAL LÍSKOVÉ OŘÍŠKY, KTERÉ MILOVAL PEČENÉ. VYROSTL JSEM NA OVOCI. ZELENINU JSME NEPĚSTOVALI, TU JSME CHODILI NAKUPOVAT NA TRHY.

JAKO DĚCKO JSEM BYL STÁLE VENKU V ZAHRADĚ, MOJI ADOPTIVNÍ RODIČE MI TAM PŘIVÁDĚLI HODNĚ DĚTÍ, TAKŽE JSEM NEBYL SÁM. STAVĚLI JSME SI VE STROMECH A KEŘÍCH RŮZNÉ DOMEČKY A MUSEL JSEM TAKÉ POMÁHAT ZALÉVAT, KDYŽ BYLO POTŘEBA, A TRHAT OVOCE A DĚLAT MARMELÁDY. TO JSEM MĚL RÁD, CELÝ ROK JSEM JE POTOM CHODIL TAJNĚ MLSAT. TO MĚ NEJVÍC BAVILO, ABY MĚ INGRID NECHYTLA. LUCIUS MI TO DOVOLOVAL A TO NEBYLO ONO. TEN MOMENT, ŽE SE TO NESMÍ, TEN BYL NA TOM VŠEM NEJLÁKAVĚJŠÍ. LÍBILO SE MI, JAK SE INGRID NAOKO ZLOBILA, ALE VE SKUTEČNOSTI TO BYLO PROSTĚ JENOM TAKOVÉ NAŠE ŠKÁDLENÍ. STEJNĚ TY MARMELÁDY BYLY PRO MĚ. NIKDO Z NÁS TO NEBAL JAKO KRÁDEŽ. ALE PRO MĚ TO BYLA VÝZVA, ABY MĚ INGRID NECHYTILA A PRI NÍ TO BYLA VÝZVA, ABY MĚ NAČAPALA. TAKŽE TO BYLA TAKOVÁ NEVINNÁ DĚTSKÁ HRA.

MĚL JSEM NÁDHERNÉ DĚTSTVÍ.

NEUSTÁLE BYLY U NÁS NĚJAKÉ NÁVŠTĚVY, KTERÉ MĚ CHODILY OBDIVOVAT. HRÁL JSEM TOTIŽ KRÁSNĚ NA LYRU. MĚL JSEM VYNIKAJÍCÍHO UČITELE, KTERÝ MĚ UČIL I ZPÍVAT. TO MĚ VELMI BAVILO. CHODIL JSEM I DO TAKOVÉHO MENŠÍHO SBORU VE ŠKOLE. VĚTŠINOU MĚ ALE UČILI UČITELÉ, KTEŘÍ ZA MNOU DOCHÁZELI DOMŮ,
V BĚŽNÉ ŠKOLE JSEM BYL JENOM NĚKOLIK LET.

TATÍNEK MŮJ ADOPTIVNÍ ŘÍKAL, ŽE POTŘEBUJI MIMOŘÁDNÉ VZDĚLÁNÍ, PROTOŽE JSEM OD MALIČKA VĚDĚL, CO SE STALO MÝM RODIČŮM, A NEUSTÁLE JSEM ŘÍKAL, ŽE BUDU KRÁLEM A VŠECHNY ZLOČINCE POCHYTÁM A POŠLU JE DO HROBU NEBO DO VĚZENÍ.

MĚL JSEM OD SVÉHO ADOPTIVNÍHO TATÍNKA OBROVSKÝ MEČ A UČIL JSEM SE S NÍM ZACHÁZET. BYL JSEM V TOM MISTR. DÁVALO MI TO POCIT NEOHROŽENOSTI A VÍRU V BUDOUCNOST. SVĚT BYL DRSNÝ. VENKU NEBYLO BEZPEČNO. RODIČE MOJI ADOPTIVNÍ BYLI VELICE OBEZŘETNÍ A NIKAM MĚ NEPOUŠTĚLI VEN SAMOTNÉHO, MĚL JSEM VŽDYCKY STRÁŽE. TAKOVÍ BYLI OPATRNÍ A PEČUJÍCÍ. SKUTEČNÍ SVĚTCI.

JAK NĚKDO VE ŠKOLE UBLIŽOVAL DRUHÝM, HNED JSEM HO ZTRESTAL. PRAL JSEM SE JAKO DRAK A PROTO MĚ MŮJ ADOPTIVNÍ TATÍNEK RADĚJI NECHÁVAL UČIT DOMA, ABYCH ZASE NĚKOHO NEZBIL A NEMĚL S TÍM PROBLÉMY. POŘÁD ZA MĚ MUSEL PLATIT NĚJAKÉ ROZERVANÉ OBLEČENÍ A POTOM SE ZLOBIL A MUSEL JSEM SI TO ODPRACOVAT A OMLUVIT SE, COŽ SE MI NELÍBILO A VZDOROVAL JSEM, PROTOŽE JSEM VNÍMAL, ŽE JSEM UDĚLAL DOBŘE. VŠAK SI TAKÉ PAK UŽ KAŽDÝ NA MĚ DÁVAL POZOR. PŘIPADALO MI TOTIŽ, ŽE ZLOČINCI JSOU VŠICHNI.

NIKDO SE NEUMĚL KE DRUHÝM CHOVAT TAK, ABY SE MI TO LÍBILO. MĚL JSEM VELICE MIMOŘÁDNĚ ROZVINUTÝ JEMNOCIT PROTI BEZPRÁVÍ PÁCHANÉM NA OSTATNÍCH. DOKONCE MI VADIL I MNOHÝ TÓN HLASU POUŽITÝ V NĚČÍ NEPROSPĚCH.

NEJHORŠÍ BYLO, KDYŽ SE NĚJAKÝ UČITEL CHOVAL TAK, ŽE TO NEBYLO SPRAVEDLIVÉ. JÁ JSEM SE S NÍM PŘEL A NEUSTOUPIL JSEM A BYL JSEM PAK TRESTÁN A ZLOBIL JSEM SE. PROTO MĚ ŠKOLA ŠTVALA A NECHTĚL JSEM TAM CHODIT.

NAKONEC TO DOPADLO TAK, ŽE JSEM MĚL UČITELE SVOJE SOUKROMÉ, JINAK BYCH NIC NEVYSTUDOVAL. JEŠTĚŽE MOJI ADOPTIVNÍ RODIČE BYLI VELICE ZÁMOŽNÍ A NEŘEŠILI TO. VYSTUDOVAL JSEM I PRÁVO. BYL SENÁTOR, ALE VĚNOVAL SE OBCHODU ZEJMÉNA. TO JSEM SE OD NĚJ DOKONALE NAUČIL. JAK ŠLO O PENÍZE, U KTERÝCH JSEM VNÍMAL MOC, TAK JSEM IHNED ZPOZORNĚL. UŽ VE SVÝCH DVACETI LETECH JSEM BYL BOHÁČ SÁM ZE SVÝCH AKTIVIT NEZÁVISLÝCH NA ADOPTIVNÍCH RODIČÍCH. VYMÝŠLEL JSEM ZLEPŠOVÁKY.

BYL JSEM VELICE ROZTOMILÝ ŽIVÝ BLONĎÁČEK, POZDĚJI SE MI VLASY ZABARVILY DO STŘÍBRNA A JEŠTĚ POZDĚJI JSEM BYL ÚPLNĚ BĚLOSTNÝ, I VE VOUSECH.

MŮJ ADOPTIVNÍ TATÍNEK LUCIUS MĚ NECHAL ŠKOLIT V NĚKOLIKA BOJOVÝCH UMĚNÍCH, ABYCH SE NAUČIL BOJOVÉ MORÁLCE A DODRŽOVAL JSEM URČITÁ PRAVIDLA. JINAK JSEM SE NEUSTÁLE VÁLEL NĚKDE NA ZEMI A HÁJIL JSEM SPRAVEDLNOST A SLABÉ A TĚM, KTERÝM BYLO UBLIŽOVÁNO. HÁJIL JSEM I ZVÍŘATA, KDYŽ JIM NĚKDO ŠKODIL. ZÁSADNĚ, ALE SKUTEČNĚ ZÁSADNĚ JSEM NEJEDL ZVÍŘE. Z MASA SE MI DĚLALO NEVOLNO. POZDĚJI SE TO ZMĚNILO, ALE JENOM NA PÁR LET.

KDYŽ JSEM S LUCIUSEM CHODÍVAL ZA JEHO OBCHODY, NEMĚL JSEM RÁD NĚKTERÉ JEHO "PŘÁTELE", PROSTĚ SE MI NELÍBIL VÝRAZ JEJICH TVÁŘE A JEJICH POHYBY. A POTOM SE POTVRDILO, ŽE PROSTĚ NEBYLI POCTIVÍ.
MĚ PO NĚJAKÉ DOBĚ, KDY SI TO UVĚDOMIL, UŽ BRAL VŠUDE NEŽ PODEPSAL NĚJAKÉ SMLOUVY A UZAVŘEL OBCHODY, PROTOŽE MU DOŠLO, ŽE MÁM MIMOŘÁDNÝ CIT PRO ZLOČINCE. ŘÍKAL, ŽE JSEM PRO NĚJ DAR Z NEBES. SLEDOVAL JSEM I GESTA I VÝRAZ TVÁŘE A POSTOJ TĚLA. CÍTIL JSEM NEPOCTIVÉHO ČLOVĚKA UŽ NA DÁLKU. PROTO

JSEM TAKÉ S MNOHA LIDMI PROSTĚ NEVYCHÁZEL. JAK BYL NĚKDO KE MNĚ NEBO K NĚKOMU OKOLO MĚ NESPRAVEDLIVÝ, HNED JSEM MU JEDNU VRAZIL A SPUSTIL SE KOLOTOČ POTÍŽÍ. NEŽ JSEM SE NAUČIL OVLÁDAT SVŮJ MIMOŘÁDNÝ TEMPERAMENT, TEDY NEŽ JSEM SE ZVLÁDL ROZUMOVĚ, TAK TO TRVALO MNOHO LET.

TATÍNEK MŮJ ADOPTIVNÍ LUCIUS MĚL V ZAHRADĚ ÚPLNĚ JINÝ OLTÁŘ NEŽ MAMINKA. VZÁJEMNĚ SE RESPEKTOVALI. TÍM JSEM SE NAUČIL UZNÁVAT RŮZNÁ NÁBOŽENSTVÍ. MĚL V ZAHRADĚ SOCHU JOVIŠE, DNES BYSTE ŘEKLI JUPITERA. A BOHA MARTA, KTERÉHO GERMÁNI UCTÍVALI, UZNÁVAL JAKO OCHRÁNCE ŘÍMA. TAKÉ NA OLTÁŘI NECHÁVAL JÍDLO PRO VEŠKERÉ TO ŽIVOČIŠSTVO KOLEM, ALE NĚJAK MOC TO NEŘEŠIL, BYL VÍCE PRAGMATICKÝ NEŽ MOJE ADOPTIVNÍ MAMINKA. I TAK JSEM HO VELICE MILOVAL PRO JEHO POVAHU, KTERÁ BYLA PROSTĚ KRÁSNÁ. BYL VELICE OHLEDUPLNÝ A LASKAVÝ. NIKOMU ZÁSADNĚ NEUBLIŽOVAL. KAŽDÉMU, KOMU MOHL, POMÁHAL. JEHO VELKORYSOST BYLA ZNÁMÁ.

VNÍMAL JSEM, ŽE BOZI MÝCH RODIČŮ ADOPTIVNÍCH JIM POMÁHALI ŽÍT LÉPE A ŠŤASTNĚ. OD TOHO SE S NIMI RADILI. SPOJOVALI JE V LÁSCE K DOBRU.

ŘÍKALI MI OBA, ŽE JSOU TO JEJICH PŘEDKOVÉ, KTEŘÍ ODEŠLI DO JINÝCH SVĚTŮ, A KTEŘÍ NAŠEMU SVĚTU VÍCE ROZUMĚJÍ, NEŽ MY.

JAKO MALÝ JSEM TAKÉ CHTĚL MÍT SVŮJ OLTÁŘ PRO SVÉHO BOHA A KDYŽ SE MĚ RODIČE PTALI, KOHO CHCI UCTÍVAT, TAK JSEM ŘÍKAL, ŽE JEDINĚ BOHA MOJÍ MAMINKY A MÉHO TATÍNKA, ALE IHNED JSEM DODAL, ŽE JOVIŠE A MARTA MÁM TAKÉ RÁD, ŽE JSEM JEJICH PŘÍTEL, ABYCH JE NEURAZIL.

PROTO MI NECHALI VYROBIT MŮJ VLASTNÍ OLTÁŘ PRO MÉHO BOHA, KTERÉMU JSEM ŘÍKAL BŮH AMOR, PROTOŽE JSME NIKDO NEVĚDĚLI JAK SE JMENUJE OPRAVDU.

ALE BYLO MI ABSOLUTNĚ JASNÉ, ŽE JE URČITĚ LÁSKA, PROTOŽE JÁ BYCH JINÉHO NEUCTÍVAL, KDYBY SE NECHOVAL SPRÁVNĚ. MĚL JSEM V TOM ABSOLUTNĚ JASNO. NEŠLO TO ZJISTIT, JELIKOŽ ŽIDÉ JMÉNO SVÉHO BOHA NEVYSLOVOVALI. ŘÍKALI MÍSTO BOŽÍHO JMÉNA SLOVO ELOHIM. PŘIŠLO MI TO DIVNÉ, ŽE SVÉMU BOHU NEŘÍKAJÍ JMÉNEM. TEPRVE AŽ V DOSPĚLOSTI, KDYŽ JSEM BYL
V CHRÁMU V JERUZALÉMĚ JSEM ZJISTIL BOŽÍ JMÉNO A NAUČIL JSEM SE HO PSÁT A DAL JSEM VYRÝT JEHO JMÉNO NA SVŮJ KAMENNÝ OLTÁŘ, KTERÝ JSEM S SEBOU VEZL I DO BOHEMIE. TEPRVE MNOHEM POZDĚJI JSEM SI VŠIML, ŽE V DOPISE, KTERÝ MI MAMINKA ZANECHALA, BYLO BOŽÍ JMÉNO UVEDENO, ALE MAMINKA HO NAPSALA TAK, ŽE NEŠLO ROZLUŠTIT A BYLO TO ROZMAZANÉ, JAK DO TOHO ZŘEJMĚ UKÁPLA JEJÍ SLZA.

LUCIUS CHOVAL KONĚ A ZÁVODIL S KOŇSKÝM SPŘEŽENÍM ZVANÝM KVADRIGA. BYLA TO JEHO LÁSKA. CELKEM JSME MĚLI ZA TĚCH 20 LET, CO MOJI ADOPTIVNÍ RODIČE ŽILI SE MNOU, 16 KONÍ VŠECH RŮZNÝCH BAREV. MŮJ OBLÍBENÝ BYL FLAVUS SHEMA A BYL ZLATÝ. MĚL NÁDHERNOU HŘÍVU A OCAS. DOSTAL JSEM HO JAKO DÁREK, KDYŽ MI BYLO PĚT LET, A ŽIL SE MNOU AŽ DO MÝCH ČTYŘICETI. BALIL JSEM NA NĚJ HOLKY, PROTOŽE HO VŠECHNY OBDIVOVALY A BYL TO VYNIKAJÍCÍ PROSTŘEDEK K SEZNAMOVÁNÍ. CHODIL JSEM OD MALIČKA, SOTVA JSEM SE NAUČIL CHODIT, JEZDIT KONĚ. BYL JSEM MISTR A ZÁVODIL JSEM V JEZDECKÉ AKROBACII. BYL JSEM VELICE ŠIKOVNÝ A RÁD JSEM SE S TÍM MÝM UMĚNÍM CHLUBIL PŘED OSTATNÍMI.

JAKO MALÝ JSEM POŘÁD CHTĚL VYSTUPOVAT PŘED LIDMI A DĚLAT JIM RADOST TÍM, CO UMÍM. TAKŽE JSEM SE POŘÁDNĚ PŘEDVÁDĚL. TRÉNOVAL JSEM SE NA SVOJI BUDOUCÍ ROLI KRÁLE. KRÁL SE MUSÍ STARAT I O TO, ABY LIDÉ OKOLO NĚJ MĚLI DOBROU NÁLADU. TO JSEM ŘÍKAL. ABY BYLI ZDRAVÍ. VŠIML JSEM SI, ŽE LIDÉ SMUTNÍ BYLI I

NEMOCNÍ, TAK JSEM SI VYDEDUKOVAL, ŽE VESELÝ = ZDRAVÝ. A TO JE PRAVDA A NA NÍ SI TRVÁM.

MŮJ ADOPTIVNÍ OTEC LUCIUS MĚ UČIL PSÁT TAKOVÝM ZVLÁŠTNÍM ZPŮSOBEM. JEDNALO SE O TO, ŽE PRAVÁ RUKA PSALA ZLEVA DOPRAVA A LEVÁ RUKA PSALA ZRCADLOVĚ ZPRAVA DOLEVA A OBRÁCENĚ. BYLO TO NÁROČNÉ, ALE VÝBORNĚ SE TÍM TŘÍBILA INTELIGENCE.

VĚTŠINA LIDÍ TO NEDOKÁŽE, ALE POKUD ANO, JE TO ZNAK VYSOKÝCH KOMBINATORICKÝCH SCHOPNOSTÍ A STRATEGICKÉHO UVAŽOVÁNÍ.

DĚTI, KTERÉ MAJÍ POTENCIÁL BÝT GENIÁLNÍ, TO UMÍ AUTOMATICKY A VŠICHNI BY TO MĚLI TRÉNOVAT. MĚLO BY SE TO ZAVÉST VE ŠKOLÁCH. DÍKY TOMU JSEM SE VELICE RYCHLE UČIL A PAMATOVAL JSEM SI ČTENÉ TEXTY ALE I MLUVENÉ SLOVO A MĚL JSEM DOKONALOU FOTOGRAFICKOU PAMĚŤ. ZAVEĎTE TENTO ZPŮSOB PSANÍ VE ŠKOLÁCH, POSÍLÍTE VZDĚLANOST SVÝCH DĚTÍ.

TO JSEM UČIL JEHOSHUU TAKÉ, ALE LEGRAČNÍ BYLO, ŽE ON TO PROSTĚ UMĚL PŘIROZENĚ. PROSTĚ JSEM MU TO PŘEDAL NA D.N.A. A MNĚ TO NEŠLO JEN TAK A MUSEL JSEM SE S TÍM TRÁPIT.

©