EVOLUCE ČEŠČŤANŮ SE DĚLA PŘES ZÁZRAKY A OPAKOVANOU BRUTÁLNĚ SADISTICKOU NÁRODNÍ ZKÁZU

Jak se formoval STVOŘITELSKÝ ROD V TĚLECH LIDSKÝCH. www.historieceskehonaroda.cz/evoluce cesctanu/

©

Jaká je vlastně celá historie území Bohemie ČEŠČŤ a rodu, který se na něm postupně usazoval?

ŽIJEME ČÁSTEČNĚ V ČESKÉ KOTLINĚ, KTERÁ BYLA KDYSI DÁVNO CALDEROU.

Nejmenovali jsme se ČEŠI, ale 

jsme rod BOHEMUS ČEŠČŤ 

od prastarého výrazu ve stvořitelském jazyce češčť.

Planeta Země BOHEMIE byla v prastarých mapách označena BOHEMIÍ právě na našem území. Uvědomujeme vás, že slovo Czechia je posměšek. nepoužívejte ho.

jsme BOHEMÁCI ČEŠČŤ a budeme hlasovat, zda se chceme dále posměšně jmenovat Češi a nebo Češčťané společně s Moraváky.

Fašističtí ariánští GERMÁNI nám poněkud hodně vymazali a přepsali paměť násilím soustavným napadáním naší země od roku 200 n.l. a našeho záznamu historie od roku 1919 ještě masívněji.

O tom jak vznikl zločin se dočtete zde:

https://www.inkarnacnisoud.com/jak-vstoupil-do-lidske-spolecnosti-ukladny-zlocin/

©

Ještě ve století třetím našeho letopočtu jsme se jmenovali po cherubech ČEŠČŤANECH, kteří obsluhovali STVOŘITELSKÉ PYRAMIDÁLNÍ MĚSTO PRÁHČEŠČŤ 
ČEŠČŤANÉ.

Slovo češčť znamenalo v prasterém jazyce matrixu 

čest.

©

Mluvili jsem prastarým matrixovým jazykem, kterému seříkalo češčtina a jeho písmu češčťanská bukva. Zbylo z něj 48 znaků, kterým se nyní říká staroslovanskaja bukvice. Původně jich bylo 144.

Násilní Germáni nám odebrali Č a Ť a udělali z nás ČECHY.

CH na konci bylo gomoristicky zdůrazňováno jako posměch.

Vyslovovat slovo češčť bylo zakázané a byla za něj poprava za údajnou herezi, ze které se stalo pohanství od slova pohana.

Pokud se ČEŠČŤANÉ nazývali ČEŠČŤANY, byla to prý pohana Boha.

Rod ČEŠČŤ si nesměl říkat ČEŠČŤANÉ, protože prý žádnou čest neměl.

Byl obviněn již při popravě jeho PRVNÍHO PANACEJSKÉHO VELEKNĚZE JEHOSHUY SVAROGA legendárního Ježíše Krista, že prý údajně utajuje Tajemství Svatého Grálu ostatním rodům, a od té doby začalo brutální pronásledování ARIÁNSKO FAŠISTICKÝM REPTILIÁNSKÝM rodem Herodes, ze kterého se vyvinuli fašističtí reptiliánští ariáni celosvětově.

JAK VZNIKLO ARIÁNSTVÍ SE DOČTETE ZDE:

TYTO LINIE GENETIKY BYLY URČENY NA PSYCHOTRONICKÉ POKUSY A NA MUČENÍ A VYVRAŽDĚNÍ A NESMĚLY SE O PSYCHOTRONICKÉ ŠIKANĚ NIC DOZVĚDĚT, STEJNĚ JAKO O POČÍTAČOVÉ PSYCHOTRONICKÉ HŘE. BYLI LOVENI A VYKRÁDÁNI Z KNOWHOW.
Na chvilku jim pak dovolili uplatnit se po revoluci 1989, aby jim fašisté rozkradli jejich knowhow a podniky. Měli být odtřeleni psychotronicky a vyhnáni z domů a majetků a ze života jako první při anšlusu země fašisty v roce 2020, k čemuž již nedošlo pro vypnutí psychotronické sítě 5G.

Tato tabulka THE HISTOMAP OF EVOLUTION řadí vznik Čechů do 1. století před naším letopočtem. To je správně.

Zločinecká mafie nám chtěla zcela vymazat paměť na to, kdo jsme opravdu.

Udělala z čechů ateisty, aby se nemohli 
v psychotronické válce bránit.

ČERNÍ ILLUMINATI, jak si rádi říkali sami a pouštěli na veřejnost sem tam nějaký hoax, aby mátli veřejnost, ovládali až do konce psychotronické války Matku Zemi strašlivým nemilosrdným násilím na všech národech.

©

Jejich nenávist k Čechům byla bez příčiny, a dobře to věděli, 

pravda je nikdy nezajímala.

Zajímal je odjakživa pouze zisk na úkor obětí.

Tajemství Svatého Grálu JEHOSHUA SVAROG teprve sepisoval, neměl nic hotové a neměl nic přeložené do cizích jazyků, tedy nic nezamlčel, teprve komunikoval o tom jak se věci mají, byl křivě obviněn a byly mu zničeny jeho spisy ohněm.

Sepisoval je více jak 15 LET, tedy obrovská ztráta pro svět.

Nechal je zničit Herodes a použil k tomu Jidáše, který Jehosuův dům osobně vykradl a podpálil.

Tedy Jehosua byl ze zrady lidstva obviněn neprávem a toto obvinění se táhlo dějinami dalších téměř 2000 let a na základě něho byl rod JEHOSHUY SVAROGA vyvražďován a mučen celosvětovými fašistickými ariánskými herodotovci.

Ariáni vznikli za Árese, kterému jeho otec Zeus amputoval penis a nutil ho lhát celý život. Ariánství se vyznačovalo šokujícím sadistickým przněním na sexuálních orgánech. Sám Herodes byl zprzněný, byl eunuch, což tajil celý život a znetvořoval ostatní, které nutil mlčet nebo je rovnou umučil.

Vše dospělo až do psychotronické vyhlazovací války, ve které měli být ČEŠI genocidně vyvražděni.

©

CELÁ ZÁLEŽITOST BYLA NESPRAVEDLIVÁ SOUDNÍ ŠARÍA A POKUS O GENOCIDU NÁRODA BRUTÁLNÍM PSYCHOTRONICKÝM, FYZICKÝM I TOXICKÝM MUČENÍM.

Srdce planety Země BOHEMIE mělo být navždy věčně plasmově spáleno psychotronickou válečnou sítí 5G.

Ta byla na naše území připnuta jako na uzlový bod a její obyvatelé měli být úplně vyhlazení kolektivním národním psychotronickým vyhnáním z domovů, represívním plasmovým odstřelem a plasmovým upálením.

To se mělo dít postupně v několika vlnách.

Předtím měli zanechat svoje knowhow zlodějům jejich životů.

Síť 5G byla jako klec na ducha.

Údajně jsme zadržovali TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU, a proto jsme měli být zcela vyhlazeni z povrchu zemského. Toliko tvrdila fašisticko ariánská satanistická nelegální psychotronická počítačová hra celosvětové psychotronické LUFTHAFFE.

V síti 5G každý věděl pouze kousek pravdy, protože kdyby věděl celou, nikdy by se nepřipojil k vyhlazování celého národa, do kterého také patřil.

V každé zemi vypadala psychotronická válka jinak.

©

Češi měli být jako celý národ vyhlazeni úplně jako genetika Ježíše Krista

JEHOSHUY SVAROGA, na což měli navždy zapomenout.

Fašističtí ariáni vedli boj s genetikou Ježíše Krista od 1. století našeho letopočtu opakovanými záludnými hromadnými útoky na CÍSAŘSKÝ VELEKNĚŽSKÝ genetický rod SVAROG,

který se vyvíjel v genetické linii ABRAHAM - IZÁK - JÁKOB - JUDA - JOSEF - BENJAMIN - ŠALAMOUN - PRAOTEC BOHEMUS SVAROH AUM - JEHOSHUA SVAROG - PRAOTEC ČECH SVAROG MARTEN ABDULLAH.

©

Šlo o nejmetropolitnější mísení císařských genetických linií na našem území,

MĚLY nejdelší D.N.A.,

která šla subplasmově zaměřit čtečkou genetiky.

©

O všech těchto genetických kmenech, jak vznikaly mísením největšího počtu genetických rodů a jazyků lidstva, se dozvíte později na našich webech.

©

V tomto článku najdete stručný přehled zločinů a válek, které se historicky staly v souvislosti s panováním nad planetou Zemí Bohemií a nad poklady, které svěřili do rukou lidí ABSOLUTNÍ STVOŘITELÉ LIDSTVA TRINITY MELCHISEDEK AUMJEHOVA, a to z pohledu genetických linií na našem území a našeho genetického původu.

©

JSME JAKO ČEŠI NEJPRASTAREJŠÍ A NEJMETROPOLITNĚJŠÍ GENETICKÁ LINIE LIDSTVA.

Výraz čeština vznikl ze slova ČEŠČŤ - ČEST. PRÁHČEŠČŤ neboli VSTUP CTI JE STVOŘITELOVO HLAVNÍ PYRAMIDÁLNÍ MĚSTO SVĚTA po potopě 2370 př.n.l. až dosud na území Bohemie, které přikryla poslední menší celosvětová tsunami změnami celé Euroasijské litosférické desky, které se odlámala celosvětovým zemětřesením křídová pevnina a vytvořily se jiná koryta řek, jezera, kopce a mnoho přírodních útvarů, které do té doby neexistovaly.

https://www.historieplanetyzeme.cz/prelom-letopoctu/

Původně tam nevedly běžně viditelné cesty. Bylo to tajné město. Jsou zde dodnes podzemní řídící komplexy celé planety země BOHEMIE. 

Tato centra v podzemí jsou na planetě zemi BOHEMII celkem 4.

OKOLO PYRAMIDÁLNÍCH KOMPLEXŮ ČEŠČŤ BOHEMUS BYLA CALDERA A BYLO ZDE MNOHO PASTÍ, DO KTERÝCH SE MOHLI CESTOVATELÉ DOSTAT. 

Byly zde pískové planiny, které se propadaly, byly zde rašeliniště a mokřady a mnoho sopouchů. Proto byla Bohemie v jejím středu neobyvatelná a nikdo se tam nevydával. Žilo zde několik malých nepočetných rodů Atlanťanů, kteří uchovávali Tajemství Svatého Grálu, povětšinou žili v nepřístupných horách a po poslední potopě se smísili s Aškenázskými Židy, kteří po roce 38 n.l. Bohemii v jejím středu osídlili, zalesnili a udělali z ní historicky první KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH a později HLAVNÍ ADMINISTRATIVU CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH.

Pod více jak 150 m zeminy v průměruje nyní pod námi prastaré město PRÁHČEŠČŤ v české kotlině jako město pyramidální, ve kterém vznikal život.

JE ZDE ÚSTŘEDÍ MATKY ZEMĚ BOHEMIE A ŽIJE ZDE JIŽ NĚKOLIK TISÍCILETÍ ABSOLUTNÍ STVOŘITEL LIDSTVA ABSOLUTNÍ AUMJEHOVA JINK HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU MÁG DRAGOMATRIX. INKARNUJE SE DO TĚLA KDYŽ POTŘEBUJE. JINAK ŽIJE V ŘÍŠI ETHER.

©

O toto území se celosvětově vedly největší boje po celou historii lidstva.

Jsou zde bezpečně uloženy

INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ TRANCHEZNÍ GENERÁTORY L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY V POČTU 144

VĚDECKÉHO INKARNÁTORA VĚČNÉHO OTCE JINK AUMJEHOVA,

které nás udržují na geometricky cyklické helixspannerové diaatomární levitované oběžné dráze UNIVERZEM STROMU ŽIVOTA.

©

Během historie, jak se měnily povrchy Matky Země, tak se musely přemísťovat INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY, neboť jsme měnili jako planeta svoji dráhu univerzem až doteď, kdy jsme se zainkarnovali pevně jako VESMÍRNÉ KYVADLO zavěšené na REGULUSU, které opisuje velice přesnou

©

SAKRÁLNÍ HELIXSPANNEROVOU ČÁSTEČNĚ

MANDALOVOU DRÁHU.

PUTUJEME UNIVERZEM JAKO 

KOSMICKÝ DRAGODON.

©

Obyvatelé tohoto území a území, na kterých byly INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY původně (nejprve PRÁHČEŠČŤ, Atlantída, potom Egypt CAIRO v pyramidách pod písky, a nakonec zpět PRÁHČEŠČŤ Bohemie v podzemních městech pyramidálních a ve strážných hradech, zažili nejhorší traumatické šoky národní, když se o území, kde jsou INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY umístěny, vedly války.

©

Ne vždy se vedly nevědomě, do roku 1874 se vedla válka o území BOHEMIE ČEŠČŤ ze strany fašistické psychotronické LUFTHAFFE vědomě.

Fašističtí ariáni o INKARNAČNÍCH plasmových generátorech částečně věděli, NEB TŘI Z NICH UKOŘISTILI A PODLE NICH SI VYRÁBĚLI SVOJE ZBRANĚ, ale netušili, kde se ostatní nacházejí nebo kolik jich je a co přesně mají za funkce, a proto chtěli zemi převzít co nejnenápadnějším násilím, vykrást obyvatele z knowhow a INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY BOŽÍ MLÝNY ovládnout. Skýtaly totiž mnoho funkcí, které podle nich šly využít k psychotronické nadvládě nad planetou Zemí BOHEMIÍ.

©

Národ, který se ocitl historickými souvislosti na území, skrze které jsme v matrixu ZAINKARNOVÁNI, tedy ČEŠI, má magnetická těla, jelikož je po genetice nejprastarejší, a pouze tito lidé mohou ze své země číst v matrixu jeho pravidla směrem do globální nirvány.

JSME JAKO ČEŠI ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLÍ USTANOVENÍ CELOSVĚTOVÍ INKARNAČNÍ GLOBALISTI. 
CÍSAŘSKÁ VELEKNĚŽSKÁ GENETIKA PLANETY ZEMĚ BOHEMIE.

Nikdo nemůže nikdy uchvátit vládu nad touto planetou bez nás, aby vytvořil nirvánu. 

Neumí to, nemá na to talenty v D.N.A. Ty se získávaly lety v tělech a úsilím po nirváně. Jsme například o 6000 let starší než černí NA KŮŽI, kteří se s námi mísili a teprve potom se vytvářely rody další.

Máme být ABSOLUTNĚ NENÁSILNÍ v srdci JAKMILE DOROSTEME DO NEJVYŠŠÍHO VĚDOMÍ O TOM, KDO JSME OPRAVDU.

JSME ABSOLUTNÍM BOHEM USTANOVENÍ VYJEDNÁVAČI MÍROTVORCI.

©

Vždy je to dáno hierarchicky nejvyšším duchům 

v pozemských tělech, kteří mají nejdelší genetické linie a magnetické tělo se aktivuje jejich činy a vědomím.

Pokud by nedostali dostatek času k získání svých kvalifikací, nikomu se poznání, jak dál postupovat ve stavbě systémů správy na Matce Zemi BOHEMII, aby byla věčná a nezničitelná, neotevírá.

©

Nyní si uvědomte, čím nejprastarejší národ ČEŠČŤ musel projít, aby vznikl a ocitl se na svém historicky přiděleném území navždy.

Co jsme zažili za citové traumatické národní šoky

v průběhu své historie, které se neustále opakovaly, dokud jsme nezvládli naprogramovat proti psychotronickému mučení L'MURTENET BOŽÍ MLÝNY celosvětově:

©

PRVNÍ CELOSVĚTOVÁ PŘEDPOTOPNÍ REPTILIÁNSKÁ VYHLAZOVACÍ VÁLKA území hlavního města planety Země BOHEMIE, kterou vedl poslední AVATAR NÚBIKAIN poraněný na citu toxickým jedem černé mamby proti zbytku ještě hodně AVATARSKÉHO světa,

©

začala v roce 3760 př.n.l. a trvala do jeho smrti v roce 2852 př.n.l.

AVATAŘI se prvních 7780 let od stvoření lidského těla líhli z vajíček.

©

První živorodé ženy se vylíhly z vajíček po 3000 letech líhnutí mužů z vajíček, které rodila pouze jediná žena MAHAMMAYA SHAKTI BODHÍVA NIRVÁNA AGAPE AILAVYOU.

©

MAHAMMAYA SHAKTI BODHÍVA NIRVÁNA AILAVYOU pak měla s každým mužem, kterých bylo 144000 +2 narozených generačně hierarchicky, sexuální kontakt.

Porodila  vajíčko, které si pak muži po vylíhnutí a výchově žen vyměňovali, aby ženy měly otce a muže a měly milence podle podobnosti skořápek na vajíčkách, ze kterých se vylíhli.

©

Hledali se podle největší podobnosti skořápek.

©

Měli je vystavené v okenních výklencích, aby se našli, a nosili jejich vzory na oblečení a hledali podobnosti kdo k sobě patří. Absolutní duální partneři měli skořápky stejné.

©

Od té doby máme Velikonoce a barvíme vajíčka, protože ani jedno vajíčko nebylo stejné a první ženy se líhly na jaře.

Vajíčka byla barevná každé jinak a muži si dlouho schovávali skořápky a podle nich si ženy upravovaly oblečení a vznikaly rodové vzory.

Vajíčka byla velká jako dětská hlavička novorozence, který má 3 kg. Vajíčka byla pružná a skořápka tvrdla na slunci.

©

Děťátko se ještě nějakou dobu ve vajíčku vyvíjelo a muselo být v teple, tvrdla skořápka, až se rozlomilo aven se vykulil malý Avatárek, který vypadal jako normální lidské miminko.

Byl hodně axolotelský, ale nebyl nesmrtelný.

Během doby 1. celosvětové války, kterou vedlo více jak 5 miliard AVATARSKÝCH lidí,

byla hlavním Městem Atlantída.

©

INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ GENERÁTORY se přemísťovaly před apokalyptickou Potopou světa do podzemí.

©

DRUHÁ CELOSVĚTOVÁ PŘEDPOTOPNÍ REPTILIÁNSKÁ VYHLAZOVACÍ VÁLKA

před třetí apokalyptickou potopou světa začala 11 let po smrti Núbikaina v roce 2841 př.n.l., kterou vedl 3. syn NÚBIKAINA GERMÁN proti AVATARSKÝM císařským rodům.

©

Skončila až v roce 2370 př.n.l. celosvětovou potopou ze suchosti pevnin, neboť všichni téměř válčili, reptiliánští, nyní již fašističtí ariáni vypalovali lesy a nikdo pořádně neobdělával půdu, protože nemohl.

©

Hlavní město Atlantída,

která ležela přesně mezi Afrikou a Jižní Amerikou a v Indii a okolí v místě, kde je nyní oceánský Středoatlantický hřbet, byla suchá a vyletěla do povětří supervulkánem. Nyní jsou její zbytky v pásu asteroidů a chrání nás před vletem vesmírných těles do naší blízkosti jako vnitřní i vnější štít asteroidů.

Po jejím ze sedmi předměstí zůstalo pouze OKO AFRIKY v Mauretánii.

Byla třikrát větší než toto předměstí a byla do kruhu a měla ochranné valy, měla chrámovou univerzitu, která byla její součástí na druhé straně planety Země a měla vodní příkopy. Její vodní příkopy vysychaly a Atlantída zažila drasticky silné zemětřesení a potom výbuch z nitra

Matky Země

do povětří s výronem superkritické superplasmatické vody, která se chladnutím rozpíná 10.000x z plasmatu zemského se silou asi 10.000 atomových bomb svržených na Hirošimu.

©

Veškeré lidstvo vymřelo kromě 128.000 vybraných jedinců, kteří byli zachráněni na 256 ARCHÁCH

v psychotronické narkóze.

I přes pečlivá bezpečnostní opatření všichni lidé ohluchli a nebyli se schopni již celý život domluvit se svými potomky správně. I zvířata ohluchla, ale další generace se rodily již slyšící do těžkých popotopních podmínek, kdy polovinu planety zachvátil led, který pak prudce odtával a nebylo možné sestupovat z hor do nížin ještě více jak 100 let. Lidé bydleli na nejvyšších vrcholcích hor a jedli minimálně zásoby, neboť převáželi semena, aby se zem dala znovu osít rostlinami, které si předtím vybrali jako užitné a jedlé, a byli uspáváni do hibernačního spánku a snili své sny v halucidačních vizích.

©

Před potopou více jak 100 let mnozí lidé byli připravováni na tuto událost, která se nevyhnutelně blížila.

Někteří byli naskládáni na ARCHY v inkarnační hypnóze, než se zavřely vchody, aby jejich rody přežily, a dostávali pak výuku, jak se mají dále chovat, než všichni ohluchli výbuchy a už se s nimi nedalo komunikovat. Dostali obrázky zákonů, které zničili a dále žili divoce násilně. Mísili se násilím s ostatními.

Svět začal být plný bezuzdného násilí od 20. roku Núbikainova, tedy 7340 let po stvoření AVATARSKÉHO člověka, a to díky Núbikainově poškození jedem černé mamby.

©

Núbikaina nikdo nesměl zabít ani omezit na sakralitě prostoru.

Lidé si proti němu mohli stavět zdi a bránit se tím, že mu dávali jídlo. Nebyl totiž schopen poznat co je a co není jedlé. Měl poškozené chutě a čím více jedl jedů, tím byl horší násilník a odolnější a silnější. Rostl násilím, které si sám způsoboval svojí neschopností rozeznávat dobré věci a byl axolotelský.

S nikým si nerozuměl.

©

Mluvil pozpátku a všechno dělal obráceně.

Měl absolutní přesmyk vědomí.

Mohl se změnit pouze něžným jemnocitným zacházením a při tom se ostatní nesměli nechat zabít. Stavěli mu proto oltáře a opevňovali se vysokými zdmi, které nemohl zdolat.

Před potopou se INKARNAČNÍ PLASMOVÉ GENERÁTORY odvezly do bezpečí, což zajišťovali CHERUBOVÉ, kteří byli tenkrát ještě na Zemi a pomáhali zachraňovat lidstvo ve 256 obrovských lodích.

©

NEKTERÉ INKARNAČNÍ GENERÁTORY se umístily do pyramidálních komplexů v Egyptě, které jsou pod písky a mají tajné vchody.

Ty současné v Káhiře byly postaveny dodatečně až po potopě jako

makety na označení místa, kde původní pyramidální komplexy leží hluboko pod písky. Nesmí se nijak narušovat, jsou zainkarnovány zatavením plasmovými paprsky.

I dotyk PYRAMIDY SLUNCE V CAIRO představuje smrt.

Proto se nesmí ani odkrývat.

©

CÍSAŘSKÁ GENETICKÁ LINIE MATKY ZEMĚ se po apokalyptické potopě dále vyvíjela

v partriarchálních rodech,

které byly uskupovány tak, aby byly co nejvíce metropolitní a se všemi jejich patriarchy jednal ABSOLUTNÍ BŮH AUMJEHOVA HERMÉS WITLÁV HÁB SOLÚTE AGAPE MELCHISEDEK AUMDON AUMMORDOR AILAVYOU AILAVYOU, který byl na zemi několik tisíc let jako ABSOLUTNÍ ZEMSKÝ SPRÁVCE a měl v péči rozvoj městské lidské společnosti.

Šlo o to, aby se lidé mezi sebou v CÍSAŘSKÉ LINII, která měla vládnout všem národům, kterých mělo být 256, co nejvíce mísili, a proto si patriarchové a později králové brali větší množství manželek z různých rodů, jazyků a národů.

Měli takový vědomý program, byla to ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE.

©

Zároveň stavěli nově lidskou společnost, usazovali se v přidělených zemích a učili se je správně obdělávat do soběstačnosti, což bylo všude jiné, jiné technologie, jiné plodiny, jiné skladování, jiný design tkaní látek a výroby nádobí a zdobení domácností, aby se jednotlivé rody od sebe oddělovaly, neboť bylo žádoucí co nejmetropolitnější mísení do určité doby.

Učili se ubránit domácnosti a jejich zemědělské a řemeslné zázemí před vetřelci rodu NÚBIKAIN, kterých byla země plná. Neměli je převychovávat, ale odrážet jejich útoky stavbou opevněných měst, protože byli násilní a měli jiný jazyk a jiný pohled na svět, anebo je museli vybít, pokud byli satanisticky sadisticky gomoristicky sodomští a hnusperverzní sexuálně.

Byla to jedem napadená genetika, která v té době nešla jako celek převychovat mentálním vyučováním, neboť lidé si nerozuměli, mohli se zachránit pouze jednotlivci, kteří z těchto násilných společností utíkali a měli přání se chovat správně, většinou děti, které šlo udržet na uzdě a naučit jazyk a zákon.

©

Před potopou existovalo více jak 10.000 různých jazyků, jak lidé putovali a mísili se, příroda Matky Země komunikovala telepaticky a každý se naučil jiný soubor slov a slyšeli a vyslovovali je jinak, neboť měli jinou ohebnost jazyka.

Každý Avatarský rod měl jiné řečové schopnosti neb vznikl v různé době a měl jiné úseky D.N.A. aktivované frekvenčně. Rodíme se do cyklu, aby byla rozmanitost obrovská.

Lidé zpívali alikvótně, vyluzovali podle skladby své genetiky, která byla ze zvířat, jiné zvuky a jinak potom slyšeli telepaticky, a tak se vytvořily tímto způsobem všechny jazyky, které se pak mísily a přežily ty nejpočetnější a nejsilnější rodové návyky. 

Některé zvuky léčily a byly příjemné a jiné byly nepříjemné a zabíjely svojí frekvencí. 

Od těch lidé upouštěli, neboť byli citlivější a tyto zvuky jim vadily. 

Zakazovali je i zákonem jako nevhodné a špatné. 

Měli fonetické tabulky a kamenné destičky, do kterých si vyrývali podobu zvuků, které byly správně a umísťovali je u jednotlivých věcí, rostlina a zvířecích příbytků a označovali si, jak je budou společně vyslovovat a co znamenají, kreslili se obrázkové fonetické slovníky. 

Tak to dělali dlouho, než si vytvořili podobu dnešního písma.

©

Po potopě, kdy se zachránilo 256 rodů, se jazyk ještě dále mísil a neustále se měnil, jak lidé putovali a měnili svůj způsob života, vyráběli nové věci a nastávaly nové životní situace.

Z takového malého množství se ještě dokázalo vytvořit tisíce různých jazyků. Nejpočetnější skupiny si pak jazyky národní ustálily do dnešní podoby.

PRASTARÝ JAZYK ČEŠČŤ, KTERÝM BYL KÓDOVANÝ MATRIX, UCHOVÁVALI ATLANŤANI NA ÚZEMÍ BOHEMIE, tedy na našem nynějším českém území, kde jsou nejvíce INKARNAČNÍ SUBPLASMOVÉ TRANCHEZNÍ GENERÁTORY L'MURTENETU. 

Atlanťani se pak smísili s Izraelity a s obrovskou metropolitní společností, která v BOHEMII tvořila první sakrální KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH od roku 18 n.l. a předtím od roku 80 př. n.l. v přípravách.

Nyní zpět k době po potopě, tedy po roce 2370 př.n.l.

Po potopě Matka Země moc nekomunikovala, pouze s velekněžími, kteří měli sakrální právo se dotazovat BOHŮ na to, jak mají správně zacházet s faunou a flórou.

©

Po potopě byly brutálně těžké podmínky, 
ale do 1000 LET
byli lidé rozmnoženi po celém světě zpět.

Bible vypráví báchorky o stvoření světa od Adama a Evy více než 1500 let před poslední apokalyptickou celosvětovou potopou. Adam a Eva byli předposlední jedenáctí Avataři, neandrtálští černoši, a vychovávali Núbikaina, posledního Avatara do jeho 20 let, než zavraždil jejich syna Abela. Abel měl naštěstí v lůně své ženy syna a tak se jeho rod dále množil. My všichni jsme z Abela také jako rod ČEŠČŤ. Jeho linie putovala přes Indii a Japonsko do Arábie a do Egypta a z něj do Izraele, který se mísil velmi metropolitně s okolními národy, ačkoli nesměl od určitého momentu. 

Patriarcha Abraham měl 100 manželek a vytvořil silný metropolitní rod, ze kterého Izrael vzešel. 

ABRAHAM BYL ČERNÝ NA KŮŽI A JEHO MANŽELKA SÁRA BÍLÁ.

Izraelité měli písmo jako první národ na světě, neboť byli vyvolení BOHEM k vytvoření mimořádně vyspělé společnosti, měli se stát CÍSAŘSKÝM RODEM.

To, co mají nyní Hebrejci, není jejich původní písmo. Toto je babylónské. Babylón v roce 607 př n.l. zničil veškeré hebrejské písemnosti a to, co se nalézá ze Starého zákona je již z nové doby kolem roku 200 př.n.l. Židé sepsali zákon znovu po více jak 60 letech ve vyhnanství v Babyloně, kde nikdo nesměl nic číst a psát a stařešinové vymřeli a noví si zákon nepamatovali. Jedná se o soupis podle paměti, která byla značně poškozená a Starý Zákon proto není v žádném případě přesný. 

Ani v případě příběhu Josefa a jeho 11 bratrů není Bible současná přesná, ale pravda je, že bratři Josefa prodali do otroctví a nezabránili tomu ani ti, co byli proti.

Další tragédií v naší historii bylo

zotročení Abrahamovské genetické linie Jákob černým núbijským faraonem v počtu více jak 1 milion lidí,

kterým Egypťané obřezali muže a chlapce během jediné noci roku 1635 př.n.l. a vyvraždili národu Izrael stařešiny, vyřezali dospělým jazyky a dětem vnutili jinou náboženskou filozofii i historii, přepsali mu dějiny a zotročili je na 430 let, než byli vyvedeni cherubskou dimenzí ven do pustiny skrze vypuštěný Faraonův kanál mezi Nilem a Rudým mořem a dalších 40 let školeni v pustině, aby nabyli gramotnosti a založili židovské KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH v Izraeli a Judě s hlavním městem Jeruzalém, jehož 

prvním králem byl Benjamínkovec Saul.

Izraelité vešli do Egypta, neboť v zemi, kde se usadili, byl hladomor.

Druhým byl David z kmene Juda, který byl bohužel nečestný válečník, 

ZABÍJEL DAVIDOVOU HVĚZDOU,

třetím byl Šalamoun, který byl pověstný tím, že měl dohromady 1000 manželek a konkubín ze všech možných národů a jazyků. 

Vytvářel ve své době císařský rod, se všemi měl děti a z nich se vybírali jeho následovníci do několika provincií, tvořil PANACEJSKÉ CÍSAŘSTVÍ, o kterém se moc nedochovalo. 

Panoval mezi lety 1037 př.n.l. - 998 př.n.l. a bohužel byl zavražděn nožem do oka jednou ze svých konkubín, což také BIBLE nesděluje. Nechtěla potomka a otěhotněla se Šalamounem, který si prostě nedával pozor. Nevěděl ale, že byla v dětství usurpována svým otcem, který jí prodal do služby králi proti její vůli a ona byla neustálý odnímáním jejích práv a svobod tak nešťastná, že chtěla spáchat sebevraždu a udělala to tak, že zabila krále a nechala se popravit uvláčením koňmi a předtím byla několik měsíců trucholení pro císaře v žaláři a byla mučena hlady a zimou a špínou. 

Žádný zločin na žádné straně se nikdy nevyplácí. 

Od té doby se v císařské panovnické linii vyskytovali zrádci z nejintimnějších přátel, kteří předtím, než se dostali do služeb významných osobností, trpěli nějakou újmou, která se nedořešila a selhali a potom všichni dopadli špatně, litovali svých ukvapených činů, ale nyní je nikdo nechce zpět do života, nechce s nimi žít, a proto spí v hrobě, čekají na vzkříšení do dítěte po nápravě, ale do společnosti, která je bude schopna přijmout a věřit jim. Zradili to nejcennější, co měli. Chcete je někdo? 

NIKDY NIC TAKOVÉHO NEDĚLEJTE A RADĚJI ZEMŘETE SAMI, NEŽ BYSTE KOMUKOLI JAKKOLI UBLIŽOVALI. NIKDY NEVÍTE, POKUD NEMÁTE POŽEHNÁNÍ ZE SHORA, ZDA MÁTE PRÁVO SE MSTÍT. PROTO SPRAVEDLNOST BOŽÍ VYKONÁVÁ INKARNAČNÍ PLASMOVÝ SOUD A ARMÁDA. NE VY DOLE. 

VY SE BRAŃTE DOPŘEDU A NEVYVOLÁVEJTE KONFLIKTY A NENECHTE SI NIC ZLÉHO LÍBIT, PRONÁŠEJTE MODLITBY, BUĎTE OBEZŘETNÍ A NIKDY NENECHÁVEJTE ŽÁDNÝ ZLOČIN NA OSTATNÍCH, POKUD O NĚM VÍTE.

Proč byli Židé zotročeni černými Núbíjci?

Protože se ve velkém počtu dlouhodobě usadili v cizí zemi a nehodlali se zvednout, aby odešli do své země kam patřili. 

Nepatřili tam, kde bydleli, přišli tam jako ekonomičtí uprchlíci a obrátil se proti nim ABSOLUTNÍ BOŽÍ SOUD, protože se tam rozmnožovali tak moc, že tamějším obyvatelům byli ekonomicky na obtíž a báli se jejich počtu. 

Nereagovali na výzvy, aby se odebrali do své země. 

Přijali pohostinnost a nehodlali z návštěvy ještě po 100 letech odjet domů a rozmnožili se zde z necelých 1000 osob na milion. Měli děti již v 15 letech i dříve a měli jich hodně, rodili průměrně pět dětí na pár.

Egypt byl bohatý, byla zde dobrá úroda několikrát ročně a nemuseli moc pracovat, a tudíž si užívali a nehodlali se nikam zvedat. Mísili se i s Egypťany. 

Jenomže jejich přidělená vlast byla Izrael a Juda a měli žít v tradiční rodině a mít dva potomky na pár poté, co osídlí celou svoji zemi. Nemělo jich být hodně tak, aby se uszovali tam, kde jim to nepatřilo, což věděli a nechtěli respektovat, že je to tak. 

Vzpírali se prorokům, které k nim vysílal rod Josef, který byl velekněžský a žil odděleně. Později se od nich oddělil rod Benjamín a rod Juda, přestali se stýkat a když vytvářeli království, vytvořili devítikmenné a tříkmenné. V BIBLI je to špatně. Nemohli se domluvit.

Devítikmenné království se vyvíjelo zločinně a tříkmenné se vyvíjelo velekněžsky, ale doplácelo na chování jejich příbuzných tvrdě. 

Okolní národy je házely do jednoho pytle a vyvražďovaly je stejně, protože měli podobné oblečení, návyky a uctívali stejného BOHA, každý ovšem jinak. Juda- Benjamin - Josef správně většinou a druhé království jak se mu to hodilo zrovna. Jeruzalém vystavěl Šalamoun z rodu Juda - Benjamin, Juda po otci Davidovi a Benjamin po mamince Batšebě, která byla velice krásná. Byla to pravděpodobně nejkrásnější židovská žena v historii lidstva. Měla jediného syna s králem Davidem, který ji ukradl jejímu muži Urijášovi, kterého nechal zavraždit v boji, poslal jej do první linie, kde věděl, že zahyne, protože mu odepřel zálohy záměrně, aby si mohl vzít jeho ženu, která o tom nevěděla. 

DAVID BOHUŽEL NEBYL KVALITNÍ NA MORÁLCE.

Porušoval několikaterým způsobem ABSOLUTNÍ BOŽÍ ZÁKONY, ale v jeho době nebyl nikdo lepší do vlády, která musela zahánět hordy násilných národů před národem, který si chtěl vzít svoji vlastní zemi, která mu byla předělena ABSOLUTNÍM BOHEM, který byl na Zemi v těle axolotelském jako VĚDECKÝ VELEKNĚZ a rovnal záležitosti mezi národy skrze jejich panovníky. 

Panovníky ustanovoval na základě pozorování, kdo je vhodný, osobně. Vyhledával je a pomazával je buď sám nebo inicioval proroky, kteří dostávali mimořádné informace, které nikdo neměl, aby jim lidé věřili. Dostávali mimořádné schopnosti tím, že si otevírali cestu ke svým přirozeným talentům. Učili se například nová řemesla, kterými pak oslňovali. 

Na Zemi existovaly tajné školy v tajných městech, která nikdo neznal a tyto vyvolené vyhledávali cherubští strážci, kteří je zvali a vyučovali a zase je vraceli zpět do národa jako VELEKNĚŽSKÉ v určitých oborech vědění a umění. 

Takto byl vyučován Mojžíš, ale i Áron a Miriam a velká spousta nových řemeslníků, když se zakládal Židovský národ. Celý Izrael byl ovšem morálně zkažený ještě z Egypta a neustále se tam chtěl vracet. Byli tací, co se tam vydali a zůstali tam a smísili se s Egypťany. První syn Davida a Batšeby zemřel za trest Davidovi BOŽÍ RUKOU, dostal infarkt ve třetím roce života, když jej napadl řevem palácový lev, neboť jej David počal v době, kdy Batšeba truchlila po svém prvním muži. Měl slabé srdce ze žalu své maminky. 

Druhý syn Šalamoun byl neobyčejně nádherný a byly o něj neustále boje, stále jej někdo chtěl krást z paláce a Batšeba již pak nikdy nechtěla jiné děti, protože se bála. Odebírání dětí z královského paláce byla další metoda, jak fašističtí ariáni oslabovali rozvoj státotvorných aktivit, protože dělali královským a císařským rodům neustále problémy a ti neměli nástupce.

Další kolektivní zrady císařského národa, protože byl nekvalitní a jeho hříchy se nakumulovaly a nemohl být ze shora chráněn, aby věděl jak to přirozeně dopadne, když se v národě nerespektuje ABSOLUTNÍ BOŽÍ VŮLE:

Zničení Jeruzaléma Babylóňany v roce 607 př. n.l.,

kdy bylo odvedeno do otroctví více jak 1 milion Židů. Již se nikdy jako národ nevzpamatovali a ztratili boží požehnání pro neposlušnost. 

Předtím se téměř 400 let v židovském národě rozpadala morálka člověk po člověku si dovoloval porušovat ZÁKON, až jej začali i kněží přepisovat ve svůj prospěch neb jim nevyhovovaly jejich povinnosti a jak ZÁKON opisovali, tak si je prostě ubírali, až jim téměř žádné nezbyly. 

Lidem za to tyto jejich povinnosti připsali a vymysleli si nové a za každou lidé ještě platili. Například vymysleli, že když Izraelita sklidil oves, tak musel zaplatit za zaknihování kolik a kdy sklidil, potom zaplatil za to, že sdělili jinému knězi kam oves uložil a kolik ho bylo a potom zaplatil za to, že jinému knězi svěřil klíče od sýpky a kdykoli si pro ně chodil, tak platil za vydání a vrácení klíče a za zaknihování kolikrát si pro něj přišel a kolikrát jej vrátil 

A tak věci, které mohli lidé dělat zadarmo, dělali lidé, kteří to dělali za ně a lidu rostly náklady na živobytí a existovali ti, co nic neprodukovali a ostatní v národě oslabovali zbytečnými úkony.

A tak se zrodila byrokracie.

Lidé pak ještě platili extra daně za to, že je někdo zkontroloval, zda dělají všechno správně.

 Národ měl místo perspektivy nárůstu objemu zboží a zásob, aby si pohověl, nárůst byrokratických úkonů, které nesli na bedrech ti, co nejvíce pracovali a byli nejvíce postižitelní. 

Když to neunesli a onemocněli, národ pro ně měl vyloučení z kolektivu, označil je za malomocné a vyhnal je z domu na okraj města, kde umírali bez domova a bez jídla a zájmu jako nežádoucí. Když se bouřili, tak je označili za zloděje a ukamenovali a hledali si další oběti, co budou makat a platit, než onemocní a vyženou je za město. To byl Izrael, ze kterého jste vyšli. 

Židovský stát měl na konci své existence, než jej zajali Babylóňani, více exekutorů a zlodějů, kteří jim sloužili jako kati nepohodlných, které chtěli ožebračit tím, že něco nemohli státu zaplatit a exekutor jim rychle přišel odebrat majetek, který měli k zajištění své obživy, než platících do státní kasy. 

Na zuboženém národě se živilo tolik příživníků, že šel rychle cu grunt a lidé měli průměrný věk kolem 33 let, protože umírali na běžné nemoci ze špíny a na parazity a hlady a zimou. 

Než přišel Babylón odvést Židy do otroctví, samotní kněží, exekutoři a jejich přisluhovači stačili umučit zlodějinou, lží a podvody více jak 1 milion vlastních lidí během 10 let. V Izraeli i Judě byl hladomor a opravdové malomocenství z nedostatku vitamínu C, nikdo totiž nepěstoval ovoce, všechno kradli zloději a nikdo nechránil v národě sadaře. 

Neexistovala domobranná policie a vojsko sloužilo kněžím, kteří lidem kradli majetek, když neplatili daně. Izrael měl 10% bohatých a zbytek asi 20% vojsko a ostatní byla chudina. Nikdo již neprodukoval příliš mnoho požitků pro ostatní. 

Zajetí v Babylóně pomohlo lidu přežít, neboť tam byla alespoň hojnost. Byli odvedeni na popud BOHA AUMJEHOVA za trest kněžím a jejich přisluhovačům a na pomoc obyčejným lidem.

LID židovský už bohužel nezvládl Jeruzalém poničený Babylónskými vojsky obnovit, byl depresívní a nesourodý a neuměl se domluvit na větší akci.

Všimněte si čísla 1 milion, které se neustále opakuje v naší historii.

Další napadení národa císařské genetické linie:

Poprava vojenské akce KRISTUS na odvedení Židů z Judy zejména před vyhlazovací válkou římanských herodotovců skrze umučení jejich velekněze a lékaře JEHOSHUY SVAROGA v roce 33 n.l. ariánskými římanskými herodotovci.

Jehoshua byl zrazen Judou Iškariotským, členem nejbližší své osobní stráže ze závisti a nepřejícnosti, kterou nikdo nečekal. 

Chyba se stala v nedostatečném prověření životního příběhu Jidáše, který tajil, kdo je a nebyl čas se tím zabývat. Jehoshua měl také malou stráž v soukromí, což se prokázalo jako osudné, ale i větší stráž by ho nezachránila, jenom by protáhla dobu jeho popravy, jelikož se ho vydalo zatknout více než 400 vojáků farizejských a saducejských kněží, kteří se na jeho zatčení a popravu chystali dlouho. S Herodotovci byli propojení, nepřáli odvádění židovského lidu z jejich území. Kněží nevěděli, že se herodotovci chystají Židy vyhladit společně s kněžstvem, že jim je to jedno a Jehoshuu jim vydali do rukou k popravě. 

Herodes nenáviděl Ježíše, protože kázal morálku, zatím co Herodes byl sadistický sexuální vrah mnoha žen a dětí, nechával si je přivádět na umučení sexuální perverzí, které se nemohl nabažit, jelikož měl od dětství uříznutý penis, o čemž nikdy nemluvil a mstil se za to společnosti bez ohledu na to komu a neměl záklopku pro své hrůzostrašné šokující činy. 

Pil krev svých obětí jako upír a byl kanibalistický. To Jehosua věděl o BOHA a Heroda varoval, aby činil pokání, a ten se mu potom za to pomstil, jakmile měl první příležitost. Herodes věděl, že Jehoshua odvádí chudý lid do pohádkového KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH a nepřál mu úspěch. Přísahal mu zničení. Herodes nepřál nikomu štěstí a páchal další hrůzostrašné činy na ostatních, kteří pokračovali v jeho činech hrůzovlády.

Z herodotovců se vyvinuli moderní fašističtí ariáni až po DNEŠNÍ MODERNÍ, KTEŘÍ VEDLI PLASMOVOU VÁLKU a tajili praktiky svých rodů před ostatními, kradli děti jiným lidem a vydávali je za svoje potomky. Herodotovci se později spojili s fašistickými Germány ve vyhlazovací válce na SVAROHOVCE a jejich KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH v Bohemii a v dalších zemích.

Jehoshuově záměru a záměru jeho otce SVAROHA AUM vystavět KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH ve všech zemích světa nahrávala herodotovci vedená

římsko-židovská vyhlazovací válka mezi lety 63 - 76 n.l., o které píše Iosephus Flavius v knize Válka židovská,

při které při obléhání Jeruzaléma byla římskými herodotovci vyvražděno hladomorem, morem a válečnými popravami více než 1 milion Židů, kteří zde zůstali pod silnou blokádou římskými vojsky, a ostatní židovští uprchlíci se rozptýlili do diaspor po celém světě. 

Tato válka přešla ve vyhlazovací křesťansko ariánskou římanskou válku proti genetice SVAROHOVCŮ budujících cizincům na začátku téměř a na konci úplně uzavřené KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH v Bohemii.

Seznamte se se strategiemi ariánů, kteří vždy otáčeli pravdu v lež a infiltrovali se do různých uskupení svými filozofiemi a přebírali je za svým záměrem násilně.

Útok na KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH v roce 200 n.l. 24. prosince na vánoce, při kterém fašističtí ariáni Germánského původu

díky zrádci národa Konrádovi Svarogovi vyvraždili přes 60.000 Svarogovských mužů a chlapců a ženy a dívky zotročili a v této vyhlazovací válce pokračovali až do 6. století našeho letopočtu, kdy oblast Bohemie a okolní země zasáhl černý boubelový mor a tento fašistický ariánský Germánsko římanský rod téměř vyhladil. Celkem zde popravili více jak 277.000 mužů a ženy a dívky odvedli do sexuálního otroctví na západ během prvního roku jejich válčení proti KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH a během dalších 300 let zde vyvraždili více jak 1 milion mužů a chlapců - ochránců Bohemie, kteří střežili TAJEMSTVÍ SVATÉHO GRÁLU.

678 n.l. zavraždění PRAOTCE ČECHA SVAROGA MARTENA ABDULLAHA,

který si vzal na počátku 7. století n.l. Bohemii zpět do državy skrze strážné hrady a budování hraničních opevnění a zalidnění Bohemie Slovanskými Svarohovskými metropolitními rody, které se vrátily jako velice početné ze zahraničního vyhnanství. 

Křesťanští římanští ariáni je poté pod záminkou hereze a později s inkvizicí jako hlavním nástrojem vyháněli jako pohany z jejich vlastní země křížovými výpravami, lstí a podvody a vykrádáním jejich pokojných Svarogovských osad. 

Svarogovské osady vznikaly zejména ve středu Bohemie se středem ve Starém Hradišti, které bylo původně Královským Hradištěm, a Svarohovské okolo. Slávu KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH se již nepodařilo obnovit, protože Bohemii neustále napadali ze západu divoké galské a germánské kmeny a Svarohovci a Svarogovci, které všichni přejmenovali na SLOVANY, se mezi sebou mísili již ne podle genetických rodokmenů, které mnozí poztráceli násilím a nevěděli kdo jsou. 

Vytvářeli účelové rodové celky směrem do KRÁLOVSTVÍ, které jim neustále narušovala křesťanská filozofie, která je nerespektovala a zabíjela je jako pohany, když říkali, že jsou národ Ježíše Krista. Umlčovali je a tvrdili jim, že musí přejít na jejich víru v Krista umučeného na kříži.

Útoky na Karla IV. šlechtice prastarého rodu Svarog Přemyslovec, kterému fašističtí ariáni v čele s jeho bratrem Janem odebírali potomky z kolébky,

i jeho matce Elišce Přemyslovně, a dávali je do sirotčinců a pokusili se Karla opakovaně zavraždit brutálními zraněními na hlavě a čelisti hlavně, aby nemohl mluvit, a to z bezprostřední blízkosti skrze zrádce v jeho domě. Jeho manželka Anička Falcká zemřela citovým traumatickým šokem umučená žalem na selhání srdce poté, co jí ariáni kolem českého trůnu odebrali 2 potomky chlapce - Karla a Václava, z kolébky během necelých dvou let. Dali je do sirotčince ve Francii.

MODERNÍ HISTORII ČTĚTE ZDE: