APOKALYPTICKÉ UDÁLOSTI, KTERÉ NÁS FORMOVALY.

Přírodní a lidské katastrofy, které nám braly iluze a víru v dobro a pravdu, že vždy vítězí.

Pracujeme na vaší záchraně od lží.

NYNÍ ČTĚTE PRVNÍ ZAJÍMAVOST, O KTERÉ JSTE AŽ DO PREZENTACE NA NAŠEM WEBU NESLYŠELI.

https://www.historieceskehonaroda.cz/prelom-letopoctu/

Na tomto webu vám přineseme rozsáhlý materiál o apokalyptické potopě světa  z roku 2370 př.n.l. a svědectví samotného ABSOLUTNÍHO STVOŘITELE LIDSTVA RODINY AUMJEHOVA.