NÁRODNÍ A MEZINÁRODNÍ HISTORIE LIDSTVA SPRÁVNĚ 

Uvědomte si, kdo opravdu JSTE. JSTE NEJMETROPOLITNĚJŠÍ A NEJPRASTAREJŠÍ NÁROD SVĚTA. VZNIKLI JSTE MÍSENÍM INKARNAČNÍCH AVATARSKÝCH A PATRIARCHÁLNÍCH RODŮ BOHEMUS ČEŠČŤ, ZE KTERÝCH VZNIKLI NEJPRVE SVAROHOVCI, SVAROGOVCI JAKO NÁROD VELEKNĚŽSKÝ STŘEŽÍCÍ TAJEMSTVÍ NEJSVĚTĚJŠÍHO GRÁLU A OBRANU MATKY ZEMĚ BOŽÍ MLÝNY A POZDĚJI ROZPTÝLENÍM NÁSILÍM SLOVANÉ. NA VAŠEM ÚZEMÍ JE V PODZEMÍ STVOŘITELSKÉ PYRAMIDÁLNÍ MĚSTO PRÁHČEŠČŤ. PRAHA VZNIKLA VE STOLETÍ 1. N.L. A MNOHO VAŠICH MĚST. NEJSTARŠÍ JSOU PARDUBICE. MĚLY VE ZNAKU ČTYŘI KONĚ. O VŠEM GERMÁNI, KTEŘÍ ROZBILI CÍSAŘSTVÍ NEBESKÝCH, VYMAZALI TÉMĚŘ VŠECHNY HISTORICKÉ PAMÁTKY. JSME KRÁLOVSTVÍ NEBESKÝCH Z BIBLE A BYLI JSME PRVNÍ CÍSAŘSTVÍ USPOŘÁDANÉ PODLE TEHDY NEJVYŠŠÍHO BOŽÍHO ZÁKONA. www.historieceskehonaroda.cz

TENTO WEB BUDE POSTUPNĚ OBSAHOVAT STRUČNÝ PŘEHLED NEJVÝZNAMĚJŠÍCH UDÁLOSTÍ V HISTORII STVOŘITELSKÉHO RODU NEJPRASTAREJŠÍHO A NEJMETROPOLITNĚJŠÍHO 

Z LIDSTVA 

BOHEMUS ČEŠČŤ.

Je v průběhu tvorby a může tudíž obsahovat ještě nějaké chyby.

Nyní se nejprve uvědomte o neviditelné psychotronické válce a o tom, jak dopadl ARMAGEDDON.

www.armageddon.cz